Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A
RSS

Aktualności

 • Zapraszamy do udziału w konkursie „Nasz Zabytek”

  06.10.2022
   

  Chcesz pozytywnie wpływać na Twoje otoczenie i zostać lokalnym bohaterem? Interesujesz się lokalną historią, kulturą, ochroną zabytków? Znasz w swojej okolicy zabytkowe miejsca, którym warto dać nowe życie? Weź udział w konkursie „Nasz Zabytek”.

   

   
 • Dofinansowanie z KSOW na projekt LGD - relacja

  30.09.2022
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycja w Nowoczesność” zakończyła realizację operacji pn. „Szkolenie dla członków LGD z zakresu skutecznych metod poszukiwania partnera, tworzenia sieci kontaktów, nawiązywania współpracy oraz wymiana doświadczeń ze Stowarzyszeniem Perły Beskidu Sądeckiego” polegającą na przeprowadzeniu wyjazdu studyjnego do małopolskiej LGD oraz przeprowadzeniu na jej terenie szkolenia.

   

   
 • Wsparcie na działalność statutową KGW – 30 września koniec naboru

  29.09.2022
   

  Tylko do 30 września 2022 r. koła gospodyń wiejskich mają czas na ubieganie się o dofinansowanie na realizację zadań związanych z działalnością statutową. Dotychczas wnioski o przyznanie pomocy złożyło ponad 10,8 tys. KGW na kwotę blisko 60 mln zł. ARiMR rozpatruje dokumenty na bieżąco i wypłaca wsparcie. Na razie do KGW trafiło 57,5 mln zł.

   

   
 • Zapraszamy do udziału w konkursie „Najlepszy Smak Podkarpacia 2022”

  21.09.2022
   

  Konkurs organizowany jest przez: Miasto Rzeszów, Estradę Rzeszowska, Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie,  Dobre Smaki Emilia Babczyszyn przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury; Stowarzyszenia Polska Akademia Smaku oraz europejskiej sieci  Culinary Heritage Europe.

   

  24 września 2022 roku w sali restauracyjnej Hotelu Ambasadorskiego w Rzeszowie , ul. Rynek 14 (parter)  w ramach festiwalu KARPATY NA WIDELCU odbędzie pierwsza edycja konkursu o tytuł „Najlepszy Smak Podkarpacia 2022”, w którym wyłonione zostaną  kulinarne produktyz regionu wyróżniające się najwyższymi walorami smakowymi, zapachowymi i wizualnymi. Jego celem jest wyszukiwanie tradycyjnych produktów pochodzących z regionu Podkarpacia, ich promocja oraz wspieranie lokalnych producentów, którzy dbają o najwyższą jakość swoich wyrobów.

   

   
 • Zakończono spotkania ze społecznością lokalną w celu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

  14.09.2022
   

   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zakończyła spotkania konsultacyjne ze społecznością lokalną w celu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.

   

  Spotkania na terenie Gmin Chłopice oraz Laszki odbyły się w dniu 12.09.2022 r., natomiast dnia 13.09.2022 r. przeprowadzono je na terenie Gminy Radymno i Miasta Radymno.

   

   
 • Druga część spotkań ze społecznością lokalną obszaru LGD w celu tworzenia nowej LSR

  06.09.2022
   

  Szanowni Państwo!

   

  Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w drugiej części spotkań ze społecznością lokalną obszaru LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, które będą miały miejsce w terminie 12.-13.09.2022 r.

   

  Spotkania przeprowadzimy na terenie Gmin Chłopice i Laszki w dniu 12.09.2022 r. oraz Gminy i Miasta Radymna w terminie 13.09.2022 r.

   

   
 • III edycja konkursu „Moja smart wieś — Wizje i Inicjatywy” — zapraszamy do udziału!

  05.09.2022
   

  Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk ogłasza III edycję Konkursu "Moja smart wieś — Wizje i Inicjatywy", realizowanego w ramach projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

   

  Organizatorzy konkursu czekają na pomysły i inicjatywy, dzięki którym Twoja wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia. Poszukują rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, służące poprawie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, gospodarki odpadami, etc..

   

   
 • Lista wniosków rekomendowanych do Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z marzeń"

  29.08.2022
   

  Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26.08.2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokonała wstępnej kwalifikacji kandydatów do Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z marzeń”. Kryteriami wyboru był algorytm oraz wysokość dochodu na jednego członka rodziny. Wnioski wraz z załącznikami przesłane zostały do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

   

   
 • Stoisko promocyjne LGD podczas dożynek gminnych w Łowcach

  29.08.2022
   

  W niedzielę 28.08.2022 r. w Łowcach odbyły się Dożynki Gminy Chłopice.

   

  Dziękczynienie za tegoroczne plony rozpoczęła uroczysta msza święta, następnie barwny korowód z wieńcami przeszedł na stadion sportowy.

   

  Wójt Gminy Chłopice Pan Andrzej Homa powitał zebranych gości i zachęcił do wspólnego świętowania wszystkich licznie zebranych.

   

  Podczas dożynek zaprezentowały się, zrzeszone w różnego rodzaju sekcjach Gminnego Ośrodka Kultury w Chłopicach, dzieci i młodzież. Wystąpili tancerze Ogniska Baletowego w Jarosławiu oraz zespół muzyczny „Ostrowiacy”.

   

   
 • Zachęcamy do przeczytania najnowszej edycji magazynu na temat rozwoju obszarów wiejskich, wydawanego przez ENRD — Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

  23.08.2022
   

  Wydanie „Rural Connections”, dostępne jest już w wersji polskiej, zawiera zbiór aktualnych informacji na temat prac prowadzonych przez europejską sieć w ostatnich miesiącach, przedstawiając ponadto opis najważniejszych wydarzeń i nowo powołanych grup tematycznych.

   

  Jak przeczytamy we wstępie: „W momencie powstania niniejszej publikacji, państwa członkowskie Unii Europejskiej były (i są nadal) w pełni zaangażowane w proces przechodzenia do nowej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i związanych z nią krajowych planów strategicznych WPR. Oczekuje się, że plany te, będą obejmować działania wspierające oparte na specyfice krajowej i regionalnej, a jednocześnie pozwolą skuteczniej reagować na obecne i przyszłe wyzwania globalne - od zmiany klimatu po odnowę pokoleń. A więc zgodnie z powiedzeniem Myśl lokalnie, działaj globalnie.

   

   
 • Przypominamy! Termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego mija 31.08.2022 r.

  22.08.2022
   

  Rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej, mogą składać wnioski do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych (będących ich własnością, współwłasnością lub dzierżawą) w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

   
 • Zaproszenie do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu „Świat się kręci wokół wsi”

  19.08.2022
   

   

  To już druga edycja konkursu przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. By wziąć w nim udział trzeba nagrać film pokazujący jak zmienia się polska wieś i przysłać go do MRiRW.

   

  Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne oraz upominki rzeczowe.

   

  Formularze zgłoszenia Organizator przyjmuje do 28 września 2022 r., a filmy do 30 września 2022 r.

   

   

   
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych, pracowników UG, członków KGW i OSP oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich na szkolenie e-learningowe pod nazwą: „Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego

  17.08.2022
   

  Rozwój lokalny determinuje warunki życia ludności na każdym obszarze. Rozwój na tym poziome można przedstawić jako działania podejmowane m.in. przez władze lokalne i społeczność lokalną wykorzystujące czynniki rozwoju i mające na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców. Jednym z narzędzi aktywizujących społeczności lokalne jest fundusz sołecki. Jest to jedyne rozwiązanie, w ramach którego o części budżetu gminy decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectwa. Środki z funduszu sołeckiego dają możliwość podniesienia jakości życia na wsi. Proces wyodrębniania funduszu sołeckiego pozwala poprawić relacje pomiędzy radą gminy, wójtem a mieszkańcami sołectwa i sołtysem. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesie rozwoju lokalnego.

   

   
 • UWAGA !!! 16.08.2022 r. MIJA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW ON-LINE NA STYPENDIUM POMOSTOWE

  16.08.2022
   

  Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek ON-LINE na stronie www.stypendia-pomostowe.pl Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie w terminie od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r. do godziny 16:00.

   

  Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w biurze LGD w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2022 r.

   

   
 • Zapraszamy na szkolenie on-line dla członkiń/ów Kół Gospodyń Wiejskich

  08.08.2022
   

  Operacja pn. „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

   

   
 • Zapraszamy do sprawdzenia darmowej bazy danych SMUP — Systemu Monitorowania Usług Publicznych

  03.08.2022
   

  SUMP jest to nowy portal statystyczny GUS, prezentujący dane o usługach publicznych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego — narzędzie powstałe w wyniku wspólnie realizowanego projektu prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym oraz korporacjami samorządowymi – Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Miast Polskich.

   

   
 • ARiMR zaprasza do udziału w konkursie „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka!”

  26.07.2022
   

  To już druga edycja konkursu organizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka”.
  Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

   

  Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przedmiotu, który może się stać nowym gadżetem ARiMR. Praca konkursowa powinna odwoływać się do tradycji polskiej wsi oraz kojarzyć z życiem rolników. Przy tworzeniu rękodzieła Organizator oczekuje kreatywności i wykorzystania naturalnych surowców.

   

   
 • Zaproszenie do udziału w konkursie „Moje miejsce na Ziemi”

  22.07.2022
   

  Fundacja Orlen ogłosiła piątą edycję konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych, instytucji kultury, szkół, przedszkoli, a nawet kół gospodyń wiejskich.

  Zakres projektów, na które Fundacja może przyznać granty do 20 000 zł. to: ekologia, sport, bezpieczeństwo, kultura, ochrona zwierząt i zrównoważony rozwój.

  Wnioski o dofinansowanie pomysłów na działania w swoich małych ojczyznach należy złożyć do dnia 1 sierpnia br.

   
 • Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników!

  20.07.2022
   

   

  Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników, której przepisy weszły w życie 15 czerwca br., wnosi wiele korzystnych dla rolników zmian.

   

  Zakłada między innymi:

  · pracujący rolnik-emeryt z prawem do pełnej emerytury

  · służba wojskowa będzie wliczana do kwoty emerytury,

  · skrócenie okresu umowy dzierżawy dla rolników-rencistów,

  · rozszerzony katalog ubezpieczonych,

  · rehabilitację w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS dla rolników-emerytów,

  · turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

   

   
 • Ankieta ewaluacyjna

  12.07.2022
   

  Szanowni Państwo!

   

  W związku z prowadzeniem ewaluacji wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” na lata 2014-2020 dotyczącej zmian zachodzących w społeczności pod wpływem realizacji LSR oraz działań podejmowanych przez Stowarzyszenie na terenie poszczególnych gmin członkowskich, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety.

   

  Wypowiedzi mieszkańców są całkowicie anonimowe i zostaną przedstawione w zbiorczych zestawieniach lub w formie uniemożliwiającej identyfikację osoby ankietowanej.

   

   
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 22 Następna »