Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A
RSS

Aktualności

 • ARiMR opublikowała wyniki konkursu „Nowoczesna polska wieś”

  13.10.2021
   

  12 października 2021 roku rozstrzygnięto zorganizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs fotograficzny.

   

  Był on skierowany do polskich rolników, których pasją jest fotografia. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu i przesłaniu do ARiMR zdjęcia ilustrującego zmiany, jakie w minionych latach zaszły na polskiej wsi.

   
 • Budżet LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” wesprą dodatkowe środki

  11.10.2021
   

  Szanowni Państwo!

   

  Miło nam poinformować, że podpisaliśmy aneks do umowy ramowej zakładający dodatkowe środki na realizację Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020. Dzięki temu będzie możliwe przeprowadzenie naborów i udzielenie wsparcia w zakresie poprawy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz podejmowania działalności gospodarczej.

   

   
 • Zapraszamy do zapoznania się z broszurą - Rural Inspiration Awards 2020 — poznaj bliżej finalistów!

  06.10.2021
   

  Publikacja koncentruje się na przedstawieniu, opisaniu oraz promocji projektów zrealizowanych przez finalistów konkursu promującego dobre praktyki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich — Rural Inspiration Awards 2020. Konkurs ten, jak przeczytamy we wstępie do broszury, opierał się o następujące kryteria:

   
 • Relacja z warsztatów artystycznych

  01.10.2021
   

  Warsztaty artystyczne odbyły się w dniu 30.09.2021 r. w Biurze LGD. Uczestniczkami były mieszkanki obszaru działania LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”. Warsztaty prowadziła Pani Małgorzata Szepelak, na co dzień pracująca w firmie „Grafix” w Jarosławiu.  Podczas zajęć powstały piękne wianki, które ozdobią każdą ścianę, drzwi czy okna. Do ich wykonania wykorzystano rattanową obręcz, gałązki, listki, kwiaty, napis ze sklejki oraz wstęgę.

   

   
 • Zakończono cykl spotkań dla mieszkańców obszaru LGD

  28.09.2021
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zakończyła cykl spotkań informacyjnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz poprawy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

   

   
 • Zapraszamy do lektury – Działania w dziedzinie klimatu na obszarach wiejskich

  23.09.2021
   

  Jednym z najważniejszych punktów w procesie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu są działania służące łagodzeniu zmian klimatu. Aby zapewnić nam czystą energię, zrównoważony przemysł, różnorodność biologiczną i eliminację zanieczyszczeń, europejskie obszary wiejskie muszą aktywnie włączać się do zmian czekających nas w najbliższych dziesięcioleciach.

   

   
 • Wydłużony termin na wysłanie zgłoszenia do konkursu!

  22.09.2021
   

  Informujemy, że wydłużony został termin składnia zgłoszeń do konkursu „Świat się kręci wokół wsi” .

  Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2021 r., do godz. 17.00. Szczegóły dostępne w regulaminie opublikowanym na stronie MRiRW:

  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi/

   

   
 • Zapraszamy na warsztaty artystyczne

  16.09.2021
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza na bezpłatne warsztaty artystyczne.

   

  Warsztaty odbędą się w dniu 30.09.2021 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”.

   

  Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby dorosłe będące mieszkańcami gmin wchodzących w skład LGD, tj.: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno Roźwienica oraz Miasta Radymna.

   
 • Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

  15.09.2021
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza mieszkańców Gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno i Roźwienica oraz Miasta Radymna, zainteresowanych pozyskiwaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, do udziału w spotkaniu konsultacyjnym.
  Spotkanie poświęcone będzie omówieniu założeń i warunków, jakie należy spełniać, ubiegając się o przyznanie pomocy w ramach podejmowania działalności gospodarczej. Podczas spotkania zostanie także przeprowadzone badanie satysfakcji lokalnych wnioskodawców na temat wsparcia przez LGD w realizacji założonych projektów, efektów podjętych działań.

   
 • Zaproszenie na spotkanie informacyjne

  15.09.2021
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza mieszkańców Gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno i Roźwienica oraz Miasta Radymna do udziału w spotkaniu informacyjnym w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie poprawy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

   
 • Dofinansowanie z KSOW na projekt LGD – relacja

  14.09.2021
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycja w Nowoczesność” zakończyła realizację operacji pn. „Smart Villages szansą dla polskiej wsi” polegającą na przeprowadzeniu 3 szkoleń/warsztatów mających na celu przygotowanie do partycypacyjnego budowania koncepcji smart villages ( Smart Village – inteligenta wioska) na obszarze LGD „Z Tradycją w Nowoczesność”. Koncepcje SV zakładają m.in. wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań miejscowych problemów dzięki innowacyjnemu podejściu, w tym przy użyciu technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych lub lepsze wykorzystanie wiedzy, z korzyścią dla lokalnej społeczności, m.in. na rzecz poprawy jakości życia, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska i klimatu oraz problemów dotyczących niedoinwestowania, starzejącego się społeczeństwa, wyludnienia, niewystarczającej ilości miejsc pracy czy przepaści cyfrowej.

   

   
 • Zmiany w PROW 2014-2020

  08.09.2021
   

  Komisja Europejska decyzją z 31 sierpnia 2021 roku zaakceptowała strategiczną zmianę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wprowadzającą między innymi wsparcie na okres przejściowy dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021- 2022.

   
 • Rozstrzygnięcie konkursu z Biuletynu Informacyjnego LGD

  03.09.2021
   

  Uprzejmie informujemy, że konkurs z Biuletynu Informacyjnego czerwiec 2021 organizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” został zakończony.

   
 • eWoP - startuje nowa aplikacja ARiMR

  01.09.2021
   

  31 sierpnia 2021 r. ARiMR uruchomiła nową aplikację eWoP, która umożliwia rolnikom składanie przez Internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. To kolejne, obok aplikacji eWniosekPlus, cyfrowe narzędzie, które nie wymaga przygotowania i wysyłania dokumentów w formie papierowej.

   

   
 • Zapraszamy do udziału w szkoleniach/warsztatach z zakresu Smart Village

  25.08.2021
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza lokalnych liderów, przedstawicieli KGW, organizacji non-profit, samorządów, pracowników JST zajmujących się pozyskiwaniem funduszy unijnych, sołtysów, rolników, przedsiębiorców z Gmin Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna do udziału w szkoleniach/warsztatach w ramach realizacji operacji pn. „Smart Villages szansą dla polskiej wsi” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Plan operacyjny na lata 2020 –2021 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

   
 • Spotkania informacyjne dla mieszkańców obszaru LGD

  25.08.2021
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza mieszkańców Gmin Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna do udziału w spotkaniach informacyjnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz poprawy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

   
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym dla szkół podstawowych z województwa podkarpackiego

  23.08.2021
   

  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaprasza szkoły podstawowe z terenu województwa podkarpackiego do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Projekty PROW w obiektywie”.

   

  Tematyka konkursu dotyczy promocji obszarów wiejskich i zaprezentowania projektów sfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.

   
 • Zapraszamy do lektury - Nowy numer Przeglądu Obszarów Wiejskich UE

  20.08.2021
   

  Numer ten zawiera artykuły ekspertów z różnych dziedzin i  krajów, przedstawiające wyróżniające się scenariusze na temat przyszłości europejskich obszarów wiejskich, oparte ma wynikach prac Grupy Roboczej ENRD podczas Długoterminowego Tygodnia Wizji Obszarów Wiejskich oraz Wizji Obszarów Wiejskich. Czytelnik publikacji, zapozna się pięcioma głównymi aspektami dotyczącymi wizji wsi, przedstawionymi w sześciu artykułach.

   
 • Zapraszamy do konsultacji II projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

  16.08.2021
   

  Wspólna Polityka Rolna to wizja lepszej, dużo nowocześniejszej i bardziej przyjaznej wsi do życia dla ludzi.

   

  Rozpoczęły się właśnie konsultacje II wersji Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. Jesteśmy dumni, że podjęte wspólnie rok temu działania, na rzecz zwiększenia alokacji unijnych pieniędzy na program LEADER – z 5% do 8% przyniosły taki efekt.

   

  To dzięki Wam, zaangażowaniu mieszkańców, samorządowców i organizacji non profit udało się pozyskać większą ilość pieniędzy na rozwój lokalnych społeczności i ich oddolnych inicjatyw, mających czynić wieś bardziej atrakcyjną do życia dla mieszkańców oraz wyrównujących szanse zawodowe i te dotyczące rozwoju osobistego.

   
 • UWAGA !!! 16.08.2021r. MIJA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW ON-LINE NA STYPENDIUM POMOSTOWE

  10.08.2021
   

  Termin na składanie wniosku ON-LINE mija o godzinie 16:00 w dniu 16 sierpnia 2021 r.

   

  Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek ON-LINE na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

   

  W roku akademickim 2021/2022 nasza organizacja planuje przyznać  5 stypendiów. Roczne stypendium wynosi 7 000 zł, które będzie wypłacane w 10 ratach, od października 2021 r. do lipca 2022 r. maturzystom mieszkających na terenie działania naszej LGD, tj. teren obejmujący obszar 8 Gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna.

   
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 Następna »