Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A
RSS

Aktualności

 • Spotkanie konsultacyjne

  11.10.2018
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza mieszkańców Gmin Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno i Roźwienica oraz Miasta Radymna zainteresowanych pozyskiwaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 do udziału w spotkaniu konsultacyjnym.

   
 • Informacja o wynikach oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy - Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

  09.10.2018
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że organ decyzyjny LGD tj. Rada na posiedzeniu w dniu 04.10.2018 r. dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 1/2018 przeprowadzonego w terminie od 20.08.2018 r. do 03.09.2018 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie poprawy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

   

   
 • Operacja własna LGD - brak zgłoszeń

  08.10.2018
   

  W związku z umieszczeniem w dniu 06.09.2018 r. na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informacji  nr 1/2018/OW o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia III Wsparcie inicjatyw kulturalno – edukacyjnych, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji.

   

   
 • Posiedzenie Rady LGD

  27.09.2018
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że w dniu 04.10.2018 r. o godzinie 10.00 odbędzie się posiedzenie Rady LGD w celu oceny i wyboru operacji w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2018 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach przedsięwzięcia: Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

   

   
 • Informacja 1/2018/OW o planowanej do realizacji operacji własnej z dnia 06.09.2018 r.

  06.09.2018
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”, realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), informuje o zamiarze realizacji operacji własnej (o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.)), w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pn. „Przeprowadzenie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych zwiększających świadomość mieszkańców w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych”.

   

   
 • Lista wniosków rekomendowanych do Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z marzeń"

  31.08.2018
   

  Z przyjemnością informujemy, że w dniu 29.08.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokonała wstępnej kwalifikacji kandydatów do Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z marzeń”. Kryteriami wyboru był algorytm oraz wysokość dochodu na jednego członka rodziny. Wnioski wraz z załącznikami przesłane zostały do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi. Pozostałe wnioski tworzą listę rezerwową.

   

   
 • LGD na Dożynkach Gminnych w Jankowicach

  21.08.2018
   

  W dniu 19 sierpnia 2018 roku odbyły się Gminne Dożynki w Jankowicach. Po Mszy Świętej odprawionej pod przewodnictwem ks. Wikarego Krzysztofa Filipka, na której Homilię wygłosił ks. Jacek Książek Proboszcz Parafii Chłopice, barwny korowód z wieńcami przemaszerował wraz z Orkiestrą Dętą „Laudate Dominium” na stadion sportowy klubu „Tęcza” w Jankowicach. Uroczystość została przeprowadzona przez Panią Sołtys miejscowości Jankowice – Agnieszkę Ibrahim. Pani Sołtys przywitała przybyłych gości i zaprosiła Starościnę Panią Małgorzatę Maga i Starostę Pana Zbigniewa Siwoń do uroczystego przekazania chleba.

   

   
 • Dożynki Gminne w Jankowicach

  14.08.2018
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”, jako współorganizator serdecznie zaprasza na Dożynki Gminne w Jankowicach gm. Chłopice.

   

  Impreza odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2018 r. (niedziela) na stadionie sportowym „Tęcza” w Jankowicach.

   

   
 • Ogłoszenie 2/2018 z dnia 03.08.2018 r.

  03.08.2018
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   
 • Ogłoszenie 1/2018 z dnia 03.08.2018 r.

  03.08.2018
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   
 • Projekt współpracy międzynarodowej

  03.08.2018
   

  Trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku na dofinansowanie projektu współpracy międzynarodowej, który będzie realizowany w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt dotyczył będzie zakresu: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości.

   

   
 • Portal bezpłatny dla producentów rolnych

  27.07.2018
   

  Uprzejmie informujemy o nowoczesnej platformie rolniczej Agro-Market24. Portal umożliwia bezpłatne dodawanie ogłoszeń, przeglądanie listy ogłoszeń i przede wszystkim znalezienie potencjalnych odbiorców na swoje produkty. Aby dowiedzieć się więcej o portalu, wejdź na ogłoszenia kupię - sprzedam Agro-Market24. Ogromna baza odbiorców na platformie, pozwala ograniczyć nakłady czasowe na szukanie klientów na swoje produkty rolne. Dodatkowo producenci mogą sprzedawać w wyższych cenach niż do tej pory, poprzez dokonywanie transakcji bezpośrednich, omijając firmy pośredniczące.

   

   
 • Relacja z imprezy "XVI Jarmark Sztuki Ludowej Pruchnickie Sochaczki"

  24.07.2018
   

  W dniu 22.07.2018 r. w Pruchniku odbył się XVI Jarmark Sztuki Ludowej Pruchnickie Sochaczki. Głównym celem imprezy jest popularyzacja dorobku twórców z dziedzin objętych programem „Ginące zawody". Na pruchnickim rynku pojawili się ludowi artyści, rękodzielnicy z całego regionu dzięki czemu można było podziwiać talenty, umiejętności i efekty pracy rzemieślniczej oraz artystycznej. Można było skosztować tradycyjnych smakowitości i popróbować swoich sił w pracowni garncarskiej. Wystawianym przez nich rękodziełom towarzyszyły koncerty i występy. Na scenie w Rynku publiczność bawiła m.in. kapela Gacoki. Swoim tańcem zachwyciły młode tancerki, a rozśmieszał widzów kabareciarz Mateusz Romanik. Jest to impreza, którą licznie odwiedzają mieszkańcy i turyści z różnych stron Polski.

   
 • XVI Jarmark Sztuki Ludowej Pruchnickie Sochaczki

  11.07.2018
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” i Centrum Kultury Sportu i Turystki w Pruchniku serdecznie zaprasza na XVI Jarmark Sztuki Ludowej Pruchnickie Sochaczki. Impreza odbędzie się w dniu 22.07.2018 r. (niedziela) o godzinie 13:00 w Pruchniku – Rynek i Targowisko „ Mój Rynek”.

   
 • Podpisanie umowy na projekt współpracy

  09.07.2018
   

  Z radością informujemy, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego 06.07.2018 r. została podpisana umowa na realizację projektu współpracy, którego celem jest „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej, zwiększenie integracji społecznej oraz promocja obszaru 3 partnerskich LGD poprzez utworzenie i udostępnienie 29 obiektów siłowni zewnętrznych i organizację imprezy promującej”. Ze strony Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” umowę podpisali Wiceprezes Zarządu Pani  Anna Bachnacka oraz Członek Zarządu Pan  Krzysztof Łuc.

   
 • Biuletyn informacyjny - czerwiec 2018

  06.07.2018
   

  Biuletyn informacyjny - czerwiec 2018

   
 • Informacja o wynikach oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu - Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

  18.06.2018
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że organ decyzyjny LGD tj. Rada na posiedzeniu w dniu 11.06.2018 r. dokonała oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 2/2018/G przeprowadzonego w terminie od 09.04.2018 r. do 30.04.2018 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

   

   
 • Walne Zebranie Członków LGD

  14.06.2018
   

  Serdecznie zapraszam na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, które odbędzie się w dniu 21.06.2018 r. o godzinie 14.00 w Świetlicy Wiejskiej w Roźwienicy (Stara Szkoła), Roźwienica 89, 37-565 Roźwienica

   
 • Stypendia pomostowe - Dyplom z marzeń 2018/2019

  11.06.2018
   

  Z przyjemnością informujemy, że przystąpiliśmy do XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych.
  Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi. Nasza Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” uczestniczy w Programie od 2007 roku i przyznała już 87 stypendiów.

   
 • Posiedzenie Rady LGD

  04.06.2018
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że w dniu 11.06.2018 r. o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenia Rady LGD w celu oceny i wyboru operacji w związku z zakończonym naborem wniosków o powierzenie grantu nr 2/2018/G w zakresie: Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

   

   
Strony: « Poprzednia 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18 Następna »