Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A
RSS

Aktualności

 • Ogłoszenie o naborze 1/2020 z dnia 25.02.2020 r.

  25.02.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   

   
 • Szkolenia dla mieszkańców obszaru LGD

  18.02.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza mieszkańców Gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno i Roźwienica oraz Miasta Radymna do udziału w szkoleniach oraz warsztatach edukujących potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej.

   
 • Relacja ze szkolenia oraz warsztatu refleksyjnego dla organów LGD

  17.02.2020
   

  W dniu 13.02.2020 r. w Restauracji Coloseum w Jarosławiu odbyło się  szkolenie dla organów Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”, został również przeprowadzony warsztat refleksyjny dla uczestników spotkania.

   
 • Realizacja Projektu Grantowego z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

  11.02.2020
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zrealizowała Projekt Grantowy pn. „Promocja obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność w tym produktów i usług lokalnych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań poprzez realizację działań promujących obszar LGD oraz wydanie publikacji" operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   
 • Szkolenie oraz warsztat refleksyjny dla organów LGD

  07.02.2020
   

  W dniu 13.02.2020 r w Restauracji Coloseum w Jarosławiu odbędzie się szkolenie oraz warsztat refleksyjny dla organów Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”.

  Tematem szkolenia będzie aktualnie obowiązujące przepisy dot. wdrażania LSR oraz aktualnie obowiązujące przepisów dot. pracy Rady.

   
 • Walne Zebranie Członków LGD

  07.01.2020
   

  Serdecznie zapraszam na posiedzenie Walnego Zebrania Członków LGD, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 r. o godzinie 14.00 w sali Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. Parkowa 1, 37 – 220 Kańczuga.

  Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków LGD.

   
 • Biuletyn informacyjny - grudzień 2019 r.

  20.12.2019
   

  Biuletyn informacyjny - grudzień 2019 r.

   
 • Życzenia Świąteczne

  18.12.2019
   

   
 • Konsultacje Społeczne

  18.12.2019
   

  Szanowni Państwo,

   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące rozdysponowania wygospodarowanych oszczędności w związku z przeprowadzonymi naborami o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 106 917 zł

   

  Zwracamy się do społeczności lokalnej obszaru LGD tj. mieszkańców gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna o wyrażenie swojej opinii, przedstawienie propozycji w zakresie ustalenia kierunku rozdysponowania środków finansowych w ramach LSR. Na tej podstawie LGD będzie miała możliwość dostosować zapisy LSR do wymogów i potrzeb społeczności lokalnej.

   
 • Relacja z warsztatów metodą Decoupage - stroik bożonarodzeniowy, bombka przestrzenna

  09.12.2019
   

  Warsztaty zdobienia metodą Decoupage odbyły się w dniu 06.12.2019 r. w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie. Ich uczestnikami byli mieszkańcy obszaru działania LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”. Warsztaty prowadziła Pani Małgorzata Szepelak, pomocą służyła również Pani Edyta Pławuszewska – obie Panie na co dzień pracują w firmie „Grafix” w Jarosławiu.  Podczas zajęć powstały piękne, świąteczne wianki, które ozdobią każdą ścianę, drzwi czy okna.

   
 • Relacja ze spotkania konsultacyjnego

  09.12.2019
   

  W dniu 04.12.2019 r. w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” odbyło się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców obszaru LGD, podczas którego omówiono założenia i warunki, jakie należy spełniać, aby uzyskać pomoc w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

   
 • Zakończono cykl szkoleń dla mieszkańców obszaru LGD

  27.11.2019
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zakończyła cykl szkoleń oraz warsztatów edukujących potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej.

   

   
 • Spotkanie konsultacyjne

  27.11.2019
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza mieszkańców Gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno i Roźwienica oraz Miasta Radymna, zainteresowanych pozyskiwaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, do udziału w spotkaniu konsultacyjnym.

   

   
 • Nabór na warsztaty zdobienia metodą Decoupage – stroik bożonarodzeniowy, bombka przestrzenna

  26.11.2019
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza na bezpłatne warsztaty zdobienia metodą Decoupage – stroik bożonarodzeniowy, bombka przestrzenna

   

  Warsztaty odbędą się w dniu 06.12.2019 r. /piątek/ o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Urzędzie Gminy w Pawłosiowie, Pawłosiów 88,  37-500 Jarosław

   

  Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby dorosłe będące mieszkańcami gmin wchodzących w skład LGD, tj.: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno Roźwienica oraz Miasta Radymna.

   

   
 • Informacja o wynikach oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy – Rozwijanie działalności gospodarczej

  19.11.2019
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że organ decyzyjny LGD tj. Rada na posiedzeniu w dniu 14.11.2019 r. dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 3/2019 przeprowadzonego w terminie od 30.09.2019 r. do 14.10.2019 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

   

   
 • Posiedzenie Rady LGD

  07.11.2019
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że w dniu 14.11.2019 r. o godzinie 9.00 odbędzie się posiedzenie Rady LGD w celu oceny i wyboru operacji w związku z zakończonym naborem wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2019 w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej.

   
 • Szkolenia dla mieszkańców obszaru LGD

  04.11.2019
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza mieszkańców Gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno i Roźwienica oraz Miasta Radymna do udziału w szkoleniach oraz warsztatach edukujących potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowego rozliczania otrzymanego wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej.

   
 • Stypendia pomostowe zostały przyznane

  14.10.2019
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” z wielką przyjemnością informuje, że stypendium pomostowe „Dyplom z marzeń” zostało przyznane wszystkim osobom rekomendowanym.

   
 • LGD na Dożynkach Powiatowo - Gminnych w Cieszacinie Wielkim

  13.09.2019
   

  W dniu 8 września 2019 roku odbyły się Dożynki Powiatowo - Gminne w Cieszacinie Wielkim. Po Mszy Świętej odprawionej pod przewodnictwem ks. Władysław Dubiel w asyście ks. Dziekana Jana Jagustyna, ks. Proboszcza Jacka Czerkasa i ks. Proboszcza Wiesława Dziwik., barwny korowód z wieńcami przemaszerował wraz z Orkiestrą Dętą „Laudate Dominium” na stadion klubu sportowego w Cieszacinie Wielkim.

   
 • Ogłoszenie o naborze 3/2019 z dnia 06.09.2019 r.

  06.09.2019
   

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   
Strony: « Poprzednia 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 21 Następna »