Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A
RSS

Aktualności

  • Bezzwrotna dotacja z Unii Europejskiej

    21.10.2016
     

    Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje o możliwości wzięcia udziału w projekcie „Własny biznes to jest to”. Projekt będzie realizowany przez Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno - Gospodarcze we współpracy z Miastem Jarosław. W ramach którego można otrzymać wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 45 000 zł.

     
  • Wyjaśnienia i interpretacje dotyczące ubiegania się o dofinansowanie w ramach PROW 2014 - 2020

    21.10.2016
     

    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Departament Działań Delegowanych przedstawia wyjaśnienia w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

     

     
  • Szkolenia dla mieszkańców obszaru LGD

    18.10.2016
     

    Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza mieszkańców Gmin Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno i Roźwienica oraz Miasta Radymna zainteresowanych pozyskiwaniem środków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 do udziału w szkoleniach.

     
  • Walne Zebranie Członków LGD

    17.10.2016
     

    Serdecznie zapraszam na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia  „Z Tradycją w Nowoczesność”, które odbędzie się w dniu  24.10.2016 roku o godzinie 14:00 w świetlicy wiejskiej w Mokrej (Gmina Roźwienica).

     
  • Stypendia pomostowe zostały przyznane

    11.10.2016
     

    Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” z wielką przyjemnością informuje, że wszystkim osobom rekomendowanym do otrzymania stypendiów pomostowych „Dyplom z marzeń” zostało ono przyznane.

    Serdecznie gratulujemy bardzo dobrych wyników w nauce i życzymy dalszych sukcesów!

     
  • Konsultacje w zakresie aktualizacji kryteriów wyboru operacji oraz grantobiorców

    03.10.2016
     

    Szanowni Państwo,

    Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” ogłasza konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji kryteriów wyboru operacji i grantobiorców. Podjęte działania odbywają się zgodnie z procedurą ustalania kryteriów wyboru operacji i grantobiorców oraz ich zmiany.

     

     
  • Weź udział w projekcie „Własny biznes to jest to”

    02.09.2016
     

    Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje o możliwości wzięcia udziału w projekcie „Własny biznes to jest to”. Projekt będzie realizowany przez Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno - Gospodarcze we współpracy z Miastem Jarosław. W ramach którego można otrzymać wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 45 000 zł. Termin rekrutacji do udziału w projekcie trwa od 01.09.2016 r. do 16.09.2016 r.

     

     
  • Lista wniosków rekomendowanych do Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z marzeń”

    29.08.2016
     

    Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26.08.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokonała wstępnej kwalifikacji kandydatów do Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z marzeń”. Kryteriami wyboru był algorytm oraz wysokość dochodu na jednego członka rodziny. Wnioski wraz załącznikami przesłane zostały do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi. Pozostałe wnioski tworzą listę rezerwową.

     

     
  • Wzory formularzy wniosków i umów

    28.07.2016
     

    Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje potencjalnych beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach PROW 2014-2020, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały zamieszczone wzory formularzy wniosków i umów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

     
  • Ulotka informacyjna

    19.07.2016
     

    Szanowni Państwo

     

    W związku z rosnącym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów pozyskiwaniem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” wydała ulotkę informacyjną.  Ulotka zawiera główne cele Programu oraz przedsięwzięcia w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tym wydawnictwem.

     
  • Numer Identyfikacyjny ARIMR dla Beneficjentów PROW 2014 - 2020

    05.07.2016
     

    Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” w oparciu o zapisy Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"” przypomina przyszłym Beneficjentom, którzy będą zainteresowani składaniem wniosków o pomoc w ramach działań PROW 2014-2020, iż jednym z niezbędnych dokumentów jest posiadanie numeru identyfikacji producenta nadawanego zgodnie z ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

     
  • Stypendia pomostowe – Dyplom z marzeń 2016/2017

    22.06.2016
     

    Szanowni Państwo,

    Z przyjemnością informujemy, że przystąpiliśmy do XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. W roku akademickim 2016/2017 nasza organizacja planuje przyznać 7 stypendiów w wysokości 500 zł. miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy maturzystom mieszkającym na obszarze działania LGD, tj. gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz miasta Radymna.

     

     
  • Dzień Otwarty Telewizji Rzeszów

    14.06.2016
     

    W dniu 12 czerwca br. TVP3 Rzeszów przygotowała szczególną atrakcję dla wszystkich, chcących poznać pracę telewizji „z drugiej strony ekranu”. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” wzięła udział w Dniu Otwartym Telewizji Rzeszów. Naszą LGD reprezentowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipniku. Panie zapewniły odwiedzającym degustację potraw regionalnych.

     
  • Walne Zebranie Członków LGD

    03.06.2016
     

    Serdecznie zapraszam na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, które odbędzie się w dniu 10.06.2016 r. o godzinie 1400 w Świetlicy Wiejskiej w Wietlinie, Wietlin 31 a, 37 – 543 Laszki (Gmina Laszki).

     
  • LGD podpisało umowę

    25.05.2016
     

    W dniu 23 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Lokalne Grupy Działania podpisały umowy o warunkach i sposobie realizacji opracowanych przez siebie LSR. W imieniu Zarządu LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” dokument podpisały Prezes Zarządu Jolanta Kędzior oraz Wiceprezes Zarządu Anna Bachnacka. Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność finansowane będą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich. Umowa opiewa na kwotę 9 509 500 mln. zł.

     
  • „Z Funduszami Europejskimi na Majówkę”

    17.05.2016
     

    W sobotę 14 maja br. na rzeszowskim rynku odbyła się impreza plenerowa „ Z Funduszami Europejskimi na Majówkę”, organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Na rynku pojawiło się 12 Lokalnych Grup Działania, które we współpracy z wystawcami ze swojego obszaru dołożyły wszelkich starań, aby ich stoisko optymalnie obrazowało unijny klimat imprezy.

     
  • Nowa kadencja organów LGD

    28.04.2016
     

    W dniu 11.04.2016 r. w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbyło się Walne Zebranie Członków LGD, na którym przyjęto sprawozdanie merytoryczno-finansowe oraz udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi za całą dobiegającą końca kadencję. Podczas Zebrania przeprowadzono również wybory organów Stowarzyszenia na kolejną kadencję. Wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Radę.

     
  • Walne Zebranie Członków LGD

    01.04.2016
     

    Serdecznie zapraszam na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia  „Z Tradycją w Nowoczesność”, które odbędzie się w dniu  11.04.2016 roku o godzinie 14:00 w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie,  Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław.

     
  • Życzenia Świąteczne

    21.03.2016
     

    Najserdeczniejsze życzenia pełnych radości i nadziei Świąt Wielkanocnych.

    Obfitych łask i błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego.
    Serdecznych spotkań przy świątecznym stole,
    przyjaznych rozmów i miłych gestów oraz wszelkiej pomyślności


    życzy

    Zarząd oraz pracownicy Biura LGD Stowarzyszenia
    „Z Tradycją w Nowoczesność”

     
  • Relacja z warsztatów zdobienia metodą Decoupage

    14.03.2016
     

    Warsztaty zdobienia metodą Decoupage odbyły się w dniu 11.03.2016 r. w biurze LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”. Uczestnikami były osoby zamieszkujące teren działania LGD. Warsztaty prowadziła Pani Małgorzata Szepelak, pracownik firmy Grafix w Jarosławiu, która nauczyła grupę jak wykonać piękne pisanki. Każdy uczestnik wykonał własnoręcznie dwie pisanki, pierwsza  z nich to pisanka 3 D, bardzo pracochłonna.