Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Konferencja podsumowująca w Boratynie

W dniu 12 czerwca 2015 r. w Zespole Pałacowo – Parkowym w Boratynie odbyła się Konferencja podsumowująca efekty działalności LGD „Z Tradycją w Nowoczesność”. Poświęcona była projektom zrealizowanym w ramach PROW na lata 2007 - 2013 z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, na których realizację środki zostały pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Z Tradycja w Nowoczesność”.

W spotkaniu wzięli udział burmistrzowie i wójtowie gmin tworzących LGD, członkowie Zarządu Stowarzyszenia, Rady, Komisji Rewizyjnej, członkowie LGD oraz beneficjenci działań osi 4 Leader.

Konferencję rozpoczęła Pani Jolanta Kędzior – Prezes Zarządu LGD, która po przywitaniu przybyłych gości
w krótkim wystąpieniu przybliżyła zebranym ideę wdrażania podejścia Leader w ramach PROW 2007 - 2013 oraz genezę powstania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycja w Nowoczesność”. Dalszą cześć konferencji prowadziła Pani Agnieszka Kiełt – Wiceprezes Zarządu.

Następnie beneficjent działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  - Pani Dorota Szczepańska – przedstawiła efekty realizacji swojego projektu.

W kolejnym wystąpieniu Pani Elżbieta Wojtowicz – Dyrektor Biura LGD  zaprezentowała   projekty realizowane
w ramach naborów ogłaszanych przez LGD Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”. Prezentacja ta była okazją do przedstawienia szeregu inwestycji w 5 gminach należących do LGD dofinansowanych z programu Leader.  Środki te pozwoliły zrealizować  dużo przedsięwzięć, bez nich  niemożliwe byłyby lub ograniczone
w swoim rozmiarze dokonania naszych beneficjentów, którzy wytrwale i konsekwentnie realizują swoje pomysły.
W czasie prezentacji zostały omówione nabory z poszczególnych działań tj. Małych Projektów, Odnowy i rozwoju wsi, Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, przedstawiono też kwoty wydatkowane na poszczególne działania w ramach Osi 4 Leader.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Pani Marty Starmach – przedstawiciela Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Krakowie. Pani Marta podsumowała realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie statuetek burmistrzom i wójtom gmin, oraz dyplomów uznania dla członków LGD za aktywną działalność i zaangażowanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”.

Podczas skromnego poczęstunku wszyscy mieli okazję do rozmowy i dyskusji na temat realizowanych przez siebie przedsięwzięć oraz planów na nowy okres programowania.

Konferencja w całości sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowała Gazeta Jarosławska oraz Twoja Lokalna Telewizja „Twoja TV”.

 

Poniżej zamieszczamy relację fotograficzną z konferencji. Zapraszamy także do obejrzenia krótkiego reportażu przygotowanego przez  jarosławski portal telewizyjny Twoja TV.


http://twojatv.info/aktualnosci,2319.html