Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Nowa kadencja organów LGD

W dniu 11.04.2016 r. w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbyło się Walne Zebranie Członków LGD, na którym przyjęto sprawozdanie merytoryczno-finansowe oraz udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi za całą dobiegającą końca kadencję.  Podczas Zebrania przeprowadzono również wybory organów Stowarzyszenia na kolejną kadencję. Wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Radę.

Na Prezesa Zarządu ponownie jednogłośnie wybrano Panią Jolantę Kędzior, Wiceprezesami Zarządu zostały Panie: Agnieszka Kiełt oraz Anna Bachnacka, członkami Zarządu zostali: Pan Mirosław Broda, Pan Mieczysław Marciniec, Pan Adam Lisańczuk, Pan Krzysztof Łuc i Pani Anna Sobieraj-Łapisz. Skład Komisji Rewizyjnej nie uległ zmianie w odniesieniu do poprzedniej kadencji.
Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Pana Wiesława Gołąb, Wiceprzewodniczącym Komisji został Pan Stanisław Przewrocki, natomiast członkiem Komisji Pan Jacek Kociuba. Upłynęła także kadencja Rady. Przewodniczącym Rady został Pan Jacek Sołek, na Zastępcę Przewodniczącego wybrano Pana Lesława Trudzik, Sekretarzem Rady została Pani Teresa Gajos, członkowie Rady to: Beata Baran, Władysław Fedan, Renata Grzeszczak, Bożena Majchrowicz, Barbara Malec, Piotr Ochota, Halina Rączka, Mariusz Reń, Marek Sierpiński, Wacław Szkoła, Józef Szlag oraz Bogdan Szylar.

 

Wszyscy wybrani serdecznie podziękowali za zaufanie. Szczególne słowa podziękowania skierowała do członków LGD Pani Jolanta Kędzior, którą wybrano po raz drugi na funkcję Prezesa Zarządu.
Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom wybranym do władz Stowarzyszenia.