Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Organy LGD

Skład Zarządu

 1. Regina Wajda – Prezes Zarządu
 2. Joanna Walerianowicz – Wiceprezes Zarządu
 3. Barbara Kalińska – Wiceprezes Zarządu
 4. Mirosław Broda – Członek Zarządu
 5. Mieczysław Marciniec – Członek Zarządu
 6. Adam Lisańczuk – Członek Zarządu
 7. Krystyna Potyrała - Członek Zarządu
 8. Anna Sobieraj - Łapisz – Członek Zarządu


Skład Komisji Rewizyjnej

 1. Marzena Blok – Przewodniczący
 2. Stanisław Przewrocki – Wiceprzewodniczący
 3. Jacek Kociuba – Członek

Obligatoryjnym organem LGD jest Rada Stowarzyszenia, która zgodnie z zapisami Statutu wybierana jest przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Rada LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” składa się z 15 następujących członków reprezentujących wszystkie gminy tworzące obszar objęty Strategią. Gmina Imię i Nazwisko Sektor


Skład Rady LGD

 

 1. Józef Szlag – Przewodniczący Rady
 2. Lesław Trudzik – Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Teresa Gajos – Sekretarz Rady
 4. Beata Baran – członek Rady
 5. Władysław Fedan – członek Rady
 6. Renata Grzeszczak – członek Rady
 7. Bożena Majchrowicz – członek Rady
 8. Barbara Malec – członek Rady
 9. Teresa Łuczyk – członek Rady
 10. Piotr Ochota – członek Rady
 11. Marek Sierpiński – członek Rady
 12. Wacław Szkoła – członek Rady
 13. Bogdan Szylar – członek Rady
 14. Joanna Tomaszewska – członek Rady
 15. Andrzej Żygadło – członek Rady

 

Skład Walnego Zebrania Członków

 1. Argasińska Teresa
 2. Bachnacka Anna
 3. Bara Maria
 4. Baran Beata
 5. Baran Mariusz
 6. Bartoszek Wiesław
 7. Bąk Piotr
 8. Blajer Piotr
 9. Blok Marzena
 10. Błachut Magdalena
 11. Bogacz – Plichta Sylwia
 12. Broda Bogusława
 13. Broda Mirosław
 14. Chmiel Ewa
 15. Cholewa Krzysztof
 16. Ciurko Dominika
 17. Czerniecka Magdalena
 18. Ditrich Daniel
 19. Dragan Józef
 20. Fedan Władysław
 21. Fudali Maria
 22. Gajos Edward
 23. Gajos Teresa
 24. Gilarski Wojciech
 25. Gołąb Wiesław
 26. Gonciarz Stanisław
 27. Grzebyk Artur
 28. Grzeszczak Renata
 29. Hadrych Monika
 30. Hołowiecka Katarzyna
 31. Homa Andrzej
 32. Jaworska Danuta Bożena
 33. Jucha Stanisława
 34. Kalemba Grażyna Halina
 35. Kalińska Barbara
 36. Kiełt Krystyna
 37. Kochanowicz Janusz
 38. Kociuba Jacek
 39. Kokocka Bogumiła
 40. Kontek Agnieszka
 41. Kontek Anna
 42. Koralewicz Agnieszka
 43. Kotliński Tomasz
 44. Kowalczyk Honorata
 45. Krupa Bożena
 46. Kucab Łukasz
 47. Kulikowski Bartłomiej
 48. Kuta Bogusław
 49. Kuta Elżbieta
 50. Kuźma Małgorzata
 51. Lisańczuk Adam
 52. Łuc Krzysztof
 53. Łuczyk Teresa
 54. Majchrowicz Bożena
 55. Malec Barbara
 56. Marciniec Mieczysław
 57. Marszał Jolanta
 58. Matusz Franciszek
 59. Mikłasz Renata
 60. Misiąg Wojciech
 61. Myłek Iwona
 62. Nasiewicz Zuzanna
 63. Ochota Piotr
 64. Orzech Marta
 65. Pajda Iwona
 66. Pajda Katarzyna
 67. Pawlikowska Agnieszka
 68. Pelc Joanna
 69. Pieszko Anna Dorota
 70. Pióro Adam
 71. Pióro Witold
 72. Piziurny Mieczysław
 73. Potasz Stanisław
 74. Potoczny Krzysztof
 75. Potoczny Magdalena
 76. Potyrała Krystyna
 77. Prus Waldemar
 78. Przewrocki Stanisław
 79. Rączka Halina
 80. Rączka Marian
 81. Reń Mariusz
 82. Rup Maria
 83. Seweryn – Wilk Marta
 84. Sierpiński Marek
 85. Skitał Anna
 86. Słoma Jan
 87. Sobal Józef
 88. Sobieraj-Łapisz Anna
 89. Sopel Wiesław
 90. Stec Tomasz
 91. Stecki Jerzy
 92. Styrczula Paweł
 93. Surmiak Teresa
 94. Szawarniak Paweł
 95. Szczepańska Dorota
 96. Szkoła Wacław
 97. Szlag Józef
 98. Szoterlak Ryszard
 99. Szuster Jolanta
 100. Szylar Bogdan
 101. Tomaszewska Joanna
 102. Trojak Mariusz
 103. Trudzik Lesław
 104. Wajda Regina
 105. Walerianowicz Joanna
 106. Węgrzyniak Justyna
 107. Witko Grzegorz
 108. Wojdyła Agnieszka
 109. Wołoszyn Elżbieta
 110. Zabój Henryk
 111. Zięba Andrzej
 112. Zięba Lucyna
 113. Żygadło Andrzej