Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Podpisanie umowy na projekt współpracy

Z radością informujemy, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego 06.07.2018 r. została podpisana umowa na realizację projektu współpracy, którego celem jest „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej, zwiększenie integracji społecznej oraz promocja obszaru 3 partnerskich LGD poprzez utworzenie i udostępnienie 29 obiektów siłowni zewnętrznych i organizację imprezy promującej”. Ze strony Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” umowę podpisali Wiceprezes Zarządu Pani  Anna Bachnacka oraz Członek Zarządu Pan  Krzysztof Łuc.

 

Partnerzy projektu to:

· Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie"

· Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania

· Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność"

 

Obszar, którego dotyczy projekt obejmuje 21 gmin, w których działają Lokalne Grupy Działania tworzące Partnerstwo.

 

Działania dotyczące projektu będą identyfikowane, specjalnie przygotowanym na potrzeby tworzonej sieci siłowni terenowych Logotypem STARiZ.

 

Projekt będzie realizowany w latach 2018- 2019. Skierowany jest do mieszkańców i turystów z obszaru objętego projektem współpracy,  a w szczególności do  grup defaworyzowanych określonych w LSR każdego z partnerów tj. mieszkańców obszarów wiejskich, młodzieży, osób powyżej 50 r. ż.,  osób niepełnosprawnych, kobiet, rodzin wychowujących dzieci.

 

Projekt  obejmuje następujące zadania:

1. Budowa siłowni terenowych. W ramach zadania zostanie wybudowane 29 ogólnodostępnych siłowni terenowych pełniących funkcje rekreacyjne z czego 16 na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”. Każda siłownia zostanie wyposażona w urządzenia do wykonywania ćwiczeń, m.in.: Orbitrek, Biegacz, Twister, Motyl, Wioślarz, Wahadło, Ławka, Steper, Prasa ręczna, Wyciąg górny, Jeździec.

 

2. Zakup materiałów promocyjnych:

a) Folder informujący o projekcie i jego partnerach, zdjęcia wybudowanych siłowni, opis ich lokalizacji w tym krótkie informacje o zasobach przyrodniczych, kulturowych i historycznych świadczących o atrakcyjności turystycznej obszaru.

b) Film nagrany z udziałem tłumacza języka migowego i  instruktora, który zademonstruje sposób używania zamontowanych na siłowniach urządzeń i przekaże informacje niezbędne do prawidłowego ćwiczenia poszczególnych partii ciała. Tłumacz języka migowego pomoże zapewnić dostępność projektu dla grup defaworyzowanych.

c) Mapa z lokalizacją  wszystkich 29 wybudowanych siłowni terenowych na obszarze działania partnerów.

d) Gadżety takie jak czapka z daszkiem, koszulka  bawełniana, bidon, krokomierz, opaska na nadgarstek, torba biodrowa.

 

3. Impreza inauguracyjna - otwarcie siłowni, podczas której nastąpi m.in. prezentacja filmu promującego projekt i produktów lokalnych 3 partnerskich LGD.

 

Koszt budowy siłowni na terenie 8 gmin należących do obszaru  Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” w tym koszt zakup gadżetów promocyjnych, zorganizowanie imprezy inauguracyjnej oraz dokumentacja techniczna budowy siłowni terenowych wynosi  344 724,62 zł.

 

Łączna kwota dofinansowania na projekt współpracy dla 3 partnerów projektu współpracy wynosi 753 358,62 zł.

 

Mamy nadzieję, że realizując niniejszy projekt przyczynimy się do podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszaru partnerskich LGD.

 

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.