Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Projekt: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich

W listopadzie 2008 roku gmina Pawłosiów oraz Fundacja Z Tradycją w Nowoczesność przystąpiły do realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich” koordynowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.
Projekt jest realizowany równolegle w czterech innych gminach: Kętrzyn i Lubawa – woj. warmińsko-mazurskie,  Kęsowo – woj. kujawsko – pomorskie, Cyców – woj. lubelskie.

 

Podstawowe cele projektu:

  • wypracowanie modelu współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, placówkami edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci,
  • integracja społeczność gminy, lokalnych  instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz rozwiązania problemu nierównego dostępu do dobrej edukacji dzieci wiejskich, który obniża ich szanse w porównaniu z dziećmi z miasta i zwiększa  stopień  ich zagrożenia wykluczeniem społecznym,


Działania projektu skierowane są bezpośrednio do dzieci i rodziców, przedstawicieli władz i instytucji samorządowych, nauczycieli, i organizacji pozarządowych.

Projekt realizujemy we współpracy z Early Years – The Organization for Young Children  z Irlandii Północnej (Wielka Brytania). Early Years od 1965 roku  zajmuje się promowaniem i organizowaniem wysokiej jakości opieki i edukacji dla dzieci, kształceniem dorosłych pracujących z dziećmi, rodzicami oraz rozwojem lokalnym.

Honorowy patronat nad projektem objął Rzecznik Praw Dziecka Rzeczypospolitej Polskiej  Marek Michalak.

Najważniejsze działania.

 

  • Międzynarodowe seminarium na temat znaczenia, jakie dla integracji społecznej ma wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci od wczesnego dzieciństwa (listopad 2008).
  • Szkolenie „Współpraca nauczycieli i rodziców na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych” (styczeń 2009).
  • Szkolenie  dla animatorów Grup Zabawowych przygotowujące do prowadzenia zajęć rozwojowo-edukacyjnych dla małych dzieci i rodziców (styczeń-luty 2009).
  • Seminarium „Gminna strategia wyrównywania szans edukacyjnych”(luty – marzec 2009).
  • Zajęcia  w  „Grupach  Zabawowych”. Na terenie gminy zostały utworzone 4 grupy. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu od marca do grudnia 2009.
  • Gminna konferencja dla społeczności lokalnej, będzie  poświęcona zaprezentowaniu dobrych praktyk podejmowanych  na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych (jesień 2009).
  • Publikacja na temat wyrównywania szans edukacyjnych, w której będą zawarte  przykłady rozwiązań wypracowanych w gminach oraz możliwości  tworzenia  lokalnych  programów przeciwdziałania marginalizacji społecznej (styczeń 2010).
  • Ogólnopolska konferencja z udziałem Early Years Organization, przedstawiająca efekty projektu odbędzie się Warszawie (luty 2010).


Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie: www.frd.org.pl

 

Projekt współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych