Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Rok 2008

 • Bezpłatne usługi doradcze w zakresie projektów inwestycyjnych

  15.10.2008
   

  Lokalna Grupa Działania "Z Tradycją w Nowoczesność" z siedzibą w Pawłosiowie prowadzi bezpłatne usługi doradcze w zakresie projektów inwestycyjnych Lokalna Grupa Działania nadal kontynuuje rozpoczęte dnia 02.01.2008 r. świadczenie bezpłatnych usług doradczych dla mieszkańców, rolników, przedsiębiorców trzech gmin: Pawłosiów, Rożwienica, Pruchnik, Chłopice i Kańczuga. Doradztwo dotyczy zasad przygotowywania projektów inwestycyjnych do nowo opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania.

   
 • Ankieta społeczności lokalnej

  04.03.2008
   

  Zapraszamy do udziału w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Do mieszkańców Gmin: Pawłosiów, Roźwienica, Pruchnik, Chłopice , Kańczuga. Wiesz już, że na terenie Twojej Gminy realizowany jest Projekt zatytułowany: "Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich" - celem Lokalnej Grupy Działania "Z Tradycją w Nowoczesność" w Pawłosiowie w ramach Programu Leader

   
 • Realizacja Programu Leader + II Schematu: "Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich"

  01.03.2008
   

  SPO - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Działanie 2.9 Program Leader +. Celem projektu prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" z siedzibą w Pawłosiowie jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, rozwój agroturystyki.

   
 • Lokalna Strategia Rozwoju

  25.02.2008
   

  Do mieszkańców sołectw Gmin Partnerskich (Pawłosiów, Roźwienica ,Chłopice, Pruchnik i UGIM Kańczuga). W związku z realizacją Projektu Leader+, którego celem jest wsparcie "Liderów lokalnych" działających na obszarach wiejskich - Lokalna Grupa Działania "Z Tradycją w Nowoczesność " w Pawłosiowie przygotowuje się do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju która będzie obowiązywać przy finansowaniu 2007 -2011.

   
 • Informacja pokontrolna

  14.02.2008
   

  NR L/02/016/2006/kt-1 kontroli w siedzibie Beneficjenta w trakcie realizacji projektu Działanie 2.7. SPO "Pilotażowy Program Leader+". Dane podmiotu kontrolowanego: Fundacja "Z Tradycją w Nowoczesność" w Pawłosiowie. Dane osób obecnych przy kontroli: Zdzisława Misiąg, Jolanta Kędzior, Anna Superson. Nazwa i adres jednostki kontrolującej: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa

   
Strony: 1