Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Rok 2011

 • Lista wniosków ocenionych przez Radę LGD w dniu 17.08.2011 r. - Małe projekty

  W dniu 17.08.2011 r. odbyło osie posiedzenie Rady LGD "Z Tradycją w Nowoczesność", która oceniała złożone wnioski w ramach działania: Małe projekty.
  W załączeniu lista wniosków ocenionych.

 • "Konkurs Wiedzy o LGD"

  W minioną niedzielę 25 września 2011 roku przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” uczestniczyli w imprezie kulturalnej pt.: „Zakończenie Lata i Święto Ziemniaka” w Cieszacinie Małym zorganizowaną przez Stowarzyszenie Miłośników Cieszacina Małego, Radę Sołecką oraz Koło Gospodyń Wiejskich.

 • Ankieta monitorująca LGD

  Po realizacji i rozliczeniu projektów złożonych do LGD  w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" prosimy o wypełnienie ankiet monitorujących  i dostarczenie ich na adres Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Z Tradycją w Nowoczesność"

 • Bezpłatne konsultacje dla członków organizacji pozarządowych

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" zaprasza na BEZPŁATNE KONSULTACJE dla członków organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej z terenu LGD (tj. Gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica).

 • Bezpłatne rozliczanie deklaracji PIT za 2010 r.

  Wszystkie osoby, które jeszcze nie rozliczyły się z Urzędem Skarbowym informujemy, że Fundacja Rozwoju Obszarów Wiejskich w Pawłosiowie zaprasza do bezpłatnego rozliczenia deklaracji PIT za 2010 r.
  W ramach przeprowadzonej akcji 1% podatku zostanie przekazany na rzecz Fundacji jako organizacji pożytku publicznego.
  Zapraszamy: poniedziałki i środy w godz. 14:00-15:00

 • Bezpłatne usługi doradcze dla mieszkańców gmin:

  Lokalna Grupa Działania prowadzi bezpłatne usługi doradcze dla mieszkańców pięciu gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica.  Doradztwo dotyczy zasad przygotowywania, założeń oraz warunków, które należy spełniać aby otrzymać pomoc w poszczególnych działań osi 4, a mianowicie: Odnowa i rozwój wsi, Małych projektów, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

 • Bezpłatne usługi doradcze dla mieszkańców pięciu gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica

  Lokalna Grupa Działania prowadzi bezpłatne usługi doradcze dla mieszkańców pięciu gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica.
  Doradztwo dotyczy zasad przygotowywania, założeń oraz warunków, które należy spełniać aby otrzymać pomoc w poszczególnych działań osi 4, a mianowicie: Odnowa i rozwój wsi, Małych projektów, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

 • III Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach

  W dniach 15-16 kwietnia 2011 r. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie wraz z 3 innymi LGD z województwa podkarpackiego uczestniczyła w III Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach.

 • III Targi Lokalnych Grup Działania

  W dniu 10 września 2011 r. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” wzięła udział w III Targach Lokalnych Grup Działania z Województwa Podkarpackiego.
  W Targach udział wzięło 21 Lokalnych Grup Działania funkcjonujących w naszym województwie. Organizatorem Targów był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

 • Informacja dla mieszkańców regionu LGD Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" w Pawłosiowie

  Uprzejmie informuję, iż w ramach działania: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi dla naboru trwającego od 30.03.2101 do 19.04.2010 zostało podjętych 5 umów o przyznanie pomocy na łączną kwotę dofinansowania 261 316,00 zgodnie z poniższym zestawieniem.

 • Informacja dotycząca zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

  Informacja dotycząca zmian w lokalnej strategii rozwoju: Biuro Lokalnej  Grupy Działania Stowarzyszenia  „Z Tradycją w Nowoczesność” w Pawłosiowie dokonuje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Każdy z mieszkańców obszaru objętego działalnością LGD ma prawo do wniesienia uwag do  Lokalnej Strategii Rozwoju.

 • Informacja o pracy LGD w 2011 roku - posiedzenie Zarządu 01.04.2011 r.

  Rozpoczął się kolejny rok pracy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”. LGD działa od 2005 r. na terenie 3 gmin tj. Pawłosiów, Pruchnik oraz Roźwienica. Od 2008 r. w skład LGD wstąpiła gmina Chłopice oraz Miasto – Gmina Kańczuga. Bieżący rok to sprawozdawczość i dostosowanie dokumentów do uregulowań unijnych.

 • Interaktywna Encyklopedia Wsi i Regionów

  Dzięki współpracy nawiązanej przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” i  Forum Polonicum – Instytut Promocji i Rozwoju Regionów administratorem strony internetowej „Wsie Polskie”, nasza organizacja przystąpiła do udziału w projekcie „Interaktywna Encyklopedia Wsi i Regionów”. Portal dostępny jest pod adresem www.wsiepolskie.pl.

 • Katyń... ocalić od zapomnienia

  Społeczność Szkoły Podstawowej w Rudołowicach oraz Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic zapraszają na uroczystość posadzenia Dębu Katyńskiego upamiętniającego postać kapitana Władysława Gawła zamordowanego w Charkowie w 1940 r. Uroczystość posadzenia Dębu Katyńskiego odbędzie się w dniu 28 września 2011 r.
  Projekt realizowany jest z środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 działanie Małe projekty.

 • Konferencja podsumowująca projekt „Monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych"

  Konferencja podsumowująca projekt „Monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych" odbyła się 27 kwietnia 2011 roku w godzinach 11:00-15:00 w Sali Konferencyjnej im. Jerzego Turowicza przy ul. Sapieżyńskiej 10a w Warszawie.

 • Konkurs fotograficzny

  Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej ogłasza konkurs fotograficzny "Z obiektywem przez Gminę Pruchnik" termin zgłaszania prac 30 maja 2011 r.  Więcej informacji na stronie - www.ckpruchnik.pl

 • Konkurs fotograficzny - Kolejna edycja

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Najciekawsze miejsca mojego LGD". W załączeniu przesyłamy plakat konkursu oraz regulamin i kartę zgłoszenia. Więcej informacji na stronie internetowej: www.ztradycjawnowoczesnosc.pl oraz pod nr telefonu:  (16) 621-90-65

 • Konkurs na najlepsze stoisko na Targach Produktów Loklanych

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich, działające na terenie objętym funkcjonowaniem LGD  do udziału w konkursie na najlepsze stoisko, organizowanego podczas Targów Produktów Lokalnych w dniu 31.07.2011 r. w Pawłosiowie.

 • LGD Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" ogłasza nabory wniosków

  Uprzejmie  informuję  iż Lokalna Grupa Działania  Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” w Pawłosiowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania  „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007 – 2013.

 • LGD zakończyła realizację projektu z FIO

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" w Pawłosiowie zrealizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011. W ramach projektu powstała instytucja publiczna sektora społecznego tj. OWOP - Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.

 • Lista rekomendowanych wniosków do stypendium - "Dyplom z marzeń"

  W dniu 19.08.2011 r. odbyło sie posiedzenie Komisji Oceniajacej wnioski o stypendium. Kryteriami wyboru był algorytm i wysokość dochodu na członka rodziny.

  Wnioski wraz załącznikami przesłane zostały do Fundacji Edukacyjnej Przedsiebiorczości w Łodzi. W załaczeniu tabela osób rekomendowanych do stypendium.

 • Lista wnioskow ocenionych przez Radę LGD w dniu 12.08.2011 r. - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  W dniu 12.08.2011 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD "Z Tradycją w Nowoczesność", która oceniała złożone wnioski w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
  W załączeniu lista wniosków ocenionych.

 • Lista wnioskow ocenionych przez Radę LGD w dniu 12.08.2011 r. - Tworzenie i rozwoj mikroprzedsiębiorstw

  W dniu 12.08.2011 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD "Z Tradycją w Nowoczesność", która oceniała złożone wnioski w ramach działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. W załączeniu lista wniosków ocenionych.

 • Lista wnioskow ocenionych przez Radę LGD w dniu 17.08.2011 r. - Odnowa i rozwój wsi

  W dniu 17.08.2011 r. odbyło sie posiedzenie Rady LGD "Z Tradycją w Nowoczesność", która oceniała złożone wnioski w ramach działań: Odnowa i rozwój wsi. W załaczeniu lista wniosków ocenionych.

 • Lista wniosków wybranych do finansowania - Małe projekty

  Informujemy  że w terminie przewidzianym procedura odwoławczą, do Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycja w Nowoczesność” nie wpłynęło żadne odwołanie od decyzji Rady z dnia 17.08.2011 r. w sprawie oceny operacji w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów.

 • Lista wniosków wybranych do finansowania - Odnowa i rozwój wsi

  Informujemy  że w terminie przewidzianym procedura odwoławczą, do Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycja w Nowoczesność” nie wpłynęło żadne odwołanie od decyzji Rady z dnia 17.08.2011 r. w sprawie oceny operacji w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla Odnowa i rozwój wsi.

 • Lista wniosków wybranych do finansowania - Różnicowanie w kierunku działaności nierolniczej

  Informujemy  że w terminie przewidzianym procedura odwoławczą, do Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycja w Nowoczesność” nie wpłynęło żadne odwołanie od decyzji Rady z dnia 17.08.2011 r. w sprawie oceny operacji w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

 • Lista wniosków wybranych do finansowania - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiostw

  Informujemy  że w terminie przewidzianym procedura odwoławczą, do Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycja w Nowoczesność” nie wpłynęło żadne odwołanie od decyzji Rady z dnia 17.08.2011 r. w sprawie oceny operacji w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

 • Nasza LGD w telewizji Polsat

  W dniu 11.11.2011 r. Loklaną Grupę Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" odwiedziła telewizja Polsat. Nasza LGD została wybrana jako jedna z 3 LGD w Polsce do nagrania pragramu o naszych małych ojczyznach.

  Zapraszamy do obejrzenia filmu.

 • Nowe interaktywne wnioski

  UWAGA! W celu ułatwienia przygotowania wniosków o przyznanie pomocy został opracowany aktywny formularz wniosku w wersji 4z w formacie .pdf. Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (zalecane jest przekazanie wniosku na płycie CD/DVD), co wpłynie na usprawnienie obsługi wniosku.

 • Nowe terminy konsulracji w ramach OWOP-u

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" zaprasza na BEZPŁATNE KONSULTACJE dla członków organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej z terenu LGD (tj. Gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica).

 • Nowe terminy konsultacji

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" zaprasza na BEZPŁATNE KONSULTACJE dla członków organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej z terenu LGD (tj. Gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica). Termin najbliższych konsultacji: 18.10.2011 r. (wtorek) w godzinach  15.00 - 20.00 / 28.10.2011 r. (piątek) w godzinach 16.00 - 20.00

 • Nowe terminy konsultacji w OWOP w Pawłosiowie

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" zaprasza na BEZPŁATNE KONSULTACJE dla członków organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej z terenu LGD (tj. Gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica) - Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Pawłosiowie

 • OWOP - Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" otrzymała dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, wspieranie realizacji zadania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pt.:  OWOP- Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych - Podniesienie potencjału wiejskich LGD-owskich organizacji pozarządowych w zakresie profesjonalnego działania na rzecz społeczności lokalnych.

 • Ogłoszenie o posiedzeniu Walnego Zebrania Członków

  W związku z  przerwaniem obrad Walnego Zebrania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” w dniu  29.03.2011 na okres dwóch tygodni tj. do dnia 12 kwiecień 2011, oraz zobowiązania Prezesa Stowarzyszenia do dostarczenia materiałów w załączeniu przesyłam materiały będące przedmiotem obrad.

 • Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenia dot. „Małych projektów"

  Celem posiedzenia jest ustalenie listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach ogłoszonego konkursu na realizację LSR w zakresie Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – „Małe projekty ”.

 • Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenia dot. „Odnowa i rozwój wsi ”

  Celem posiedzenia jest ustalenie listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach ogłoszonego konkursu na realizację LSR w zakresie Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – „Odnowa i rozwój wsi ”.

 • Posiedzenie Zarządu LGD

  Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Zarządu  Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia  „Z Tradycją w Nowoczesność”,  które  odbędzie się w dniu 03.03.2011 roku  o godzinie 12:00  w  biurze LGD  w Pawłosiowie.

 • Posiedzenie Zarządu LGD Stowarzyszenia „ Z Tradycją w Nowoczesność”

  Szanowny Państwo, Członkowie Zarządu!  Serdecznie zapraszam na posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie, które odbędzie się w dniu 22 czerwiec 2011 roku o godzinie 11:00  w Biurze LGD w Pawłosiowie.

 • Posiedzenie Zarządu LGD Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”

  Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Zarządu  Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie, które odbędzie się w dniu 28 lipca 2011 roku o godzinie 12:00 w  biurze LGD  w Pawłosiowie.

 • Seminarium podsumowujące: „Monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych”

  W imieniu Zespołu Monitorującego projekt „Monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych” Fundacji J.A. Komeńskiego zapraszam osoby chętne do udziału w seminarium podsumowującym, które odbędzie się w dniu 15.02.2011 r. o godz. 15.00 w Restauracji ADM w Jarosławiu.

 • Szkolenia dotyczące składania wniosków w ramach ogłoszonych konkursów

  W dniu 21.07.2011 r. o godzinie 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Pawłosiowie odbędzie się szkolenie dla wszystkich osób zainteresowanych składaniem wniosków w ramach ogoszonych konkursów. Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości pozyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięć w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Z Tradycją w Nowoczesność”

 • Szkolenie OWOP - Szkolenie z zakresu tworzenia lokalnych partnerstw NGO-ów

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" zaprasza na dwudniowe Szkolenie z zakresu tworzenia lokalnych partnerstw NGO-ów, które odbędzie dniach 29-30.07.2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Pawłosiowie. Szkolenie adresowane jest do członków organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych tworzenia partnerstw z NGO-ami.

 • Szkolenie dla członków Rady, Zarządu, pracowników biura LGD i potencjalnych wnioskodawców

  W dniach 15 -16.07.2011 r. w Rymanowie Zdroju odbyło się szkolenie dla członków Rady, Zarządu, pracowników biura LGD i potencjalnych wnioskodawców Tematem szkolenia były zagadnienia programu Leader oraz przedstawienie idei funkcjonowania LGD.
  Program Leader – nowe podejście do rozwoju obszarów wiejskich (cechy podejścia Leader) Oś 4. Leader w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, rola lokalnej grupy działania, rodzaje wspieranych projektów (przedsięwzięć) za pośrednictwem LGD.

 • Targi Produktów Lokalnych 2011

  W dniu 31 lipca 2011 r. w Pawłosiowie odbyły się Targi Produktów Lokalnych zorganizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Z Tradycja w Nowoczesność” w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizowanego w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 • Targi Produktów Lokalnych w Wierzbnej w dniu 18.09.2011 r.

  Stowarzyszenie "Kobiety na rzecz odnowy, tradycji i obyczajów" w Wierzbnej zaprasza na Targi Produktów Lokalnych w Wierzbnej w dniu 18.09.2011 r. o godz. 15.00. Projekt realizowany jest z środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Małe projekty.

 • Targi Produktów Lokalnych w dniu 31.07.2011 r.

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" zaprasza na Targi Produktów Lokalnych, które odbędą się w dniu 31.07.2011 r. w Pawłosiowie o godz. 15:00 (plac przy Urzędzie Gminy). W programie wiele ciekawych atrakcji!

 • Warsztaty z zakresu pisania projektów i zarządzania nimi

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" zaprasza na trzydniowe Warsztaty z zakresu pisania projektów i zarządzania nimi, które odbędą się w dniach 25-27.08.2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Pawłosiow. Szkolenie adresowane jest do członków organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych tworzenia partnerstw z NGO-ami. Zapraszamy po 3 osoby z danej organizacji.

 • Wizyta delegacji francuskiej LGD „PAYS DE LA LOIRE JEUNE ET SES RIVIERES”

  W dniach 12 – 14 grudnia 2011 LGD „Z Tradycją w Nowoczesność” w Pawłosiowie  gościło  delegację francuską z LGD „Pays de la Loire jedne ses Rivieres”. Celem wspólnym tych dwóch organizacji jest rozwój rynku rolnego poprzez rozwój różnych  kierunków działania. Delegacja odwiedziła gospodarstwa z terenu LGD „Z tradycją w nowoczesność” m.in.: gospodarstwo Pana Marka Sierpińskiego z Malenisk.

 • Wyjazdu studyjny w ramach projektu: "Szlakiem Żelaza i Kowalskich Tradycji"

  Fundacja Rozwoju Obszarów Wiejskich  w Pawłosiowie   ogłasza nabór  uczestników  dwudniowego  wyjazdu studyjnego w ramach projektu: "Szlakiem Żelaza i Kowalskich Tradycji"
  Projekt skierowany jest wyłącznie dla mieszkańców  Gmin Pawłosiów, Roźwienica, Pruchnik, działających w organizacjach pozarządowych, przedstawicieli instytucji edukacyjnych, kulturalnych działających w gminach.

 • Wyniki kontroli w LGD

  W dniach 09–10 czerwca br. odbyła się kontrola w ramach działania "Funkcjonowanie LGD nabywanie umiejętności i aktywizacja". Zakres kontroli obejmował weryfikację informacji zawartych w przedstawionych przez LGD dokumentach i oświadczeniach dotyczących wszystkich działań w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r.

 • Wyróżnienia za produkty regionalne i tradycyjne

  W dniu 14 października 2011 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie rozdane zostały wyróżnienia za produkty regionalne i tradycyjne w konkursie podczas III Targach Lokalnych Grup Działania w dniu 10.09.2011 r.

 • X edycja Programu Stypendiów Pomostowych !!

  Z przyjemnością informujemy, że przystąpiliśmy do X edycji Programu Stypendiów Pomostowych. W tym roku zmienia się forma aplikowania o stypendium. Kandydaci na stypendystów nie wypełniają wniosków papierowych, które następnie składają w siedzibach organizacji lokalnych, lecz dokonują rejestracji internetowej na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

 • Zapraszamy na Agrotravel 2011

  W dniach 15 - 17 kwietnia 2011 w hali Targów Kielce odbędą się III Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2011. Swój udział w imprezie zaplanował również Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”, które w tym roku przewiduje stworzenie ciekawego stoiska wystawienniczego.

 • Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

  Na podstawie §15 ust.2 pkt 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 29 marca 2011 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie rozpocznie się o godzinie 13 00 w Świetlicy Wiejskiej w Pawłosiowie.

 • Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami LGD z Francji

  Na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania „Z Tradycją w Nowoczesność” w Pawłosiowie w dniu 12-14 grudnia 2011, uczestniczyć będzie delegacja Francuska LGD Pays de la Loire Jeune et Ses Rivieres”. W dniu 13 grudnia 2011  o godzinie 16-tej w  Urzędzie Miejskim w Pruchniku ul.  Rynek 1 odbędzie się spotkanie przedstawicieli LGD z Francji z rolnikami z terenu LGD „ Z Tradycją w Nowoczesność” w Pawłosiowie tj. 5 gmin: Chłopice, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica, oraz Kańczuga.

 • Zmiana wysokości zaliczki w ramach działań PROW na lata 2007-2013

  W odniesieniu do umów przyznania pomocy zawartych po 01.01.2011 r. informuję, iż Beneficjenci mają możliwość wystąpienia z wnioskiem o zmianę umowy w zakresie podwyższenia kwoty zaliczki do wysokości nie przekraczającej 50% kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowane realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji, pod warunkiem, że nie rozpoczęli realizacji operacji, tj. m.in. nie wystąpili z wnioskiem o płatność w tym zakresie.

  Więcej w aktualności.

 • Życzenia świąteczne!

  Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia od Zarządu oraz Pracowników LGD Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” w Pawłosiowie.