Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Rok 2012

 • Walne Zebranie Członków LGD

  Serdecznie zapraszam na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, które odbędzie się w dniu 30.07.2012 roku o godzinie 13.00 w Świetlicy Wiejskiej w Pawłosiowie.

 • A tak było na Przeglądzie Piosenki Markiewiczowskiej ...

  W dniu 18.09.2012 r. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" wzięła udział w uroczystości 145 rocznicy święceń kapłańskich bł. ks. Bronisława Markiewicza, w Domu Formacyjno-Szkoleniowym im. bł. Jana Pawła II w Lipniku k. Kańczugi. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą dziękczynną której oprawę muzyczno-wokalną uświetnił chór "Veritas" z Zespołu Szkół w Nowosielcach pod kierownictwem mgr Tadeusza Kałamarza.

 • Bezpłatne doradztwo dla beneficjentów

  Informujemy, że biuro LGD prowadzi bezpłatne doradztwo dla beneficjentów zainteresowanych aplikowaniem o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 • Biuletyn Informacyjny LGD

  Zapraszamy do zapoznania się z treścią Biuletynu Informacyjnego LGD

 • I Europejskie Targi Produktów Lokalnych w Le Puy en Velay

  W dniach 10.05-12.05.2012 Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” uczestniczyła w I Europejskich Targach Produktów Lokalnych, które odbyły się w Le Puy en Velay we Francji.

 • IV Targi Lokalnych Grup Działania w Rzeszowie

  W niedzielę 2 września 2012 roku nasza LGD, jako jedna z dwudziestu pięciu Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podkarpackiego wzięła udział w IV Targach Lokalnych Grup Działania.  Organizatorem Targów był Samorząd Województwa Podkarpackiego, Urząd Miasta Rzeszowa oraz Polskie Radio Rzeszów.

 • Informacja

  W dniu 6 kwietnia 2012 r. Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Z Tradycja w Nowoczesność" będzie czynne do godz. 12:00

 • Informacja Biura LGD

  Biuro LGD informuje mieszkańców Regionu LGD Stowarzyszenia  „Z Tradycją w Nowoczesność"iż w urzędach każdych z 5 Gmin pracuje doradca Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”. Doradztwo ma na celu sprawne wdrożenie LSR poprzez pomoc potencjalnym beneficjentom w przygotowaniu wniosków.

 • Jubileusz 50-lecia KGW z Rączyny

  W dniu 12 maja 2012 r.  przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” na zaproszenie KGW z Rączyny uczestniczyli w 50-leciu działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Rączynie. W uroczystościach jubileuszowych wzięli udział zaproszeni goście,  którzy dziękując za dotychczasową  działalność życzyli dalszej owocnej pracy.

 • Konkurs "Pod pyłem wspólczesności"

  Zapraszamy do udziału w konkursie "POD PYŁEM WSPÓŁCZESNOŚCI" organizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej i Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu (w załączeniu) i zapraszamy do uczestnictwa. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

 • Konkurs - Najładniejszy Stół Wielkanocny

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza do udziału w konkursie na najładniejszy stół wielkanocny. Termin nadsyłania zgłoszeń to 07.03.2012 r. do godz. 14:00. Kartę należy złożyć osobiście w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu „Z Tradycją w Nowoczesność” lub wysłać faxem na numer: 16 621 90 65 albo e-mailem: lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com

 • Konkurs Wielkanocny w Grodzisku Dolnym

  W dniu 15 kwietnia 2012 roku w Grodzisku Dolnym LGD Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” wzięła udział w kolejnej edycji „Konkursu wielkanocnego” organizowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Naszą LGD w konkursie reprezentowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rączynie.

 • Konkurs fotograficzny "Człowiek i jego świat"

  Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym "CZŁOWIEK I JEGO ŚWIAT" organizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej i Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu (w załączeniu) i zapraszamy do uczestnictwa. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

 • Lista rekomendowanych wniosków do stypendium - "Dyplom z marzeń"

  W dniu 28.08.2012 r. odbyło sie posiedzenie Komisji Oceniającej wnioski o stypendium. Kryteriami wyboru był algorytm i wysokość dochodu na jednego członka rodziny. Wnioski wraz załącznikami przesłane zostały do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

 • Lista wniosków ocenionych przez Radę LGD - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

  W dniu 8 maja 2012 roku o godz. 8:00 w Pawłosiowie odbyło się Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”, która oceniała złożone wnioski w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W załączeniu lista wniosków ocenionych.

 • Lista wniosków ocenionych przez Radę LGD - Małe projekty

  W dniu 7 maja 2012 roku o godz. 8:00 w Pawłosiowie odbyło się Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”, która oceniała złożone wnioski w ramach działania „Małe projekty”. W załączeniu lista wniosków ocenionych.

 • Lista wniosków ocenionych przez Radę LGD - Odnowa i rozwój wsi

  W dniu 8 maja 2012 roku o godz. 12:00 w Pawłosiowie odbyło się Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”, która oceniała złożone wnioski w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. W załączeniu lista wniosków ocenionych.

 • Lista wniosków ocenionych przez Radę LGD - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  W dniu 8 maja 2012 roku o godz. 10:00 w Pawłosiowie odbyło się Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”, która oceniała złożone wnioski w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. W załączeniu lista wniosków ocenionych.

 • Lista wniosków wybranych do finansowania - Małe projekty

  Informujemy, że w terminie przewidzianym procedurą odwoławczą, do Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” wpłynęło jedno odwołanie od decyzji Rady z dnia 07.05.2012 r. w sprawie oceny operacji w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla działania „Małe projekty”.

 • Lista wniosków wybranych do finansowania - Odnowa i rozwój wsi

  Informujemy, że w terminie przewidzianym procedurą odwoławczą, do Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” nie wpłynęło żadne odwołanie od decyzji Rady z dnia 08.05.2012 r. w sprawie oceny operacji w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla działania „Odnowa i rozwój wsi”.

 • Lista wniosków wybranych do finansowania - Różnicowanie w kierunku działaności nierolniczej

  Informujemy, że w terminie przewidzianym procedurą odwoławczą, do Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” nie wpłynęło żadne odwołanie
  od decyzji Rady z dnia 08.05.2012 r. w sprawie oceny operacji w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

 • Lista wniosków wybranych do finansowania - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiostw

  Informujemy, że w terminie przewidzianym procedurą odwoławczą, do Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” wpłynęło jedno odwołanie od decyzji Rady z dnia 08.05.2012 r. w sprawie oceny operacji w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania - Małe projekty

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - Małe projekty. Termin  składania  wniosków:  od  19 marca  2012 r. do 17  kwietnia   2012 r.

 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania - Odnowa i rozwój wsi

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - Odnowa i rozwój wsi.  Termin  składania  wniosków:  od  19 marca  2012 r. do 17  kwietnia  2012 r.

 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”  ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - Rożnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Termin  składania  wniosków:  od  19 marca  2012 r. do 17  kwietnia  2012 r.

 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

  Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 • Nowa siedziba LGD

  Informujemy, że od dnia 3 stycznia 2012 r. zmienia się siedziba LGD Stowarzyszenia "Z Tradycją w Nowoczesność".

 • Planowany termin naboru wniosków

  Informujemy wszystkich potencjalnych beneficjentów, że termin naboru wniosków zaplanowany od 19 marca do 17 kwietnia 2012 roku. został zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. W najbliższym terminie na stronie internetowej zostanie zamieszczona dokumentacja dotycząca naboru.

 • Planowany termin naboru wniosków

  Informujemy wszystkich potencjalnych beneficjentów, że termin naboru wniosków zaplanowany od 10 stycznia do 8 lutego 2013 roku. został zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. W najbliższym terminie na stronie internetowej zostanie zamieszczona dokumentacja dotycząca naboru.

 • Proces Konsultacji Społecznych w ramach wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” przystąpiła do konkursu na wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadań.

 • Rozdanie dyplomów dla stypendystów programu "Dyplom z marzeń"

  W dniu  27 stycznia 2012 na posiedzeniu zarządu w obecności władz zarządu oraz Przewodniczącego Rady  LGD Pana Stanisława Koniecznego  zostały wręczone  przez Prezes Stowarzyszenia  Halinę Wegrzynowską dyplomy stypendystom stypendium pomostowego  „DYPLOM  Z MARZEŃ” młodym ludziom z terenu LGD „Z Tradycją  w Nowoczesność” w Pawłosiowie.

 • Spotkanie nt. aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza wszystkich mieszkańców LGD na: Spotkanie nt. aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w dniu 25.07.2012 r. o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Pawłosiowie

 • Stypendia pomostowe - Dyplom z marzeń 2012/2013

  Z przyjemnością informujemy, że przystąpiliśmy do XI edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi. Nasza Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” uczestniczy w Programie od 2007 roku i przyznała już 61 stypendiów.

 • Stypendia zostały przyznane

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi ukazała się lista stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z marzeń” wraz z informacją skierowaną do stypendystów, którzy otrzymali stypendium. Zachęcamy, aby odwiedzić stronę http://www.stypendia-pomostowe.pl w celu zapoznania się z komunikatem FEP w Łodzi.

 • Szansa na dodatkowe środki finansowe – konsultacje społeczne

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” w związku ze znacznym wykorzystaniem środków, którymi dysponowaliśmy w ramach podpisanej umowy ramowej z dnia 21 maja 2009 roku zgłosiła chęć przystąpienia do konkursu na wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań.

 • Szansa na stypendium pomostowe „Dyplom z marzeń” dla kolejnych kandydatów

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” z przyjemnością informuje, że wnioski o stypendium pomostowe wraz z załącznikami, z listy wniosków rezerwowych zostały przesłane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi w celu dalszej weryfikacji. Serdecznie gratulujemy bardzo dobrych wyników w nauce oraz życzymy dalszych sukcesów!

 • Szkolenia informacyjne

  Lokalna  Grupa  Działania  Stowarzyszenie „ Z Tradycją w Nowoczesność”  zaprasza na SZKOLENIA INFORMACYJNE dla mieszkańców LGD (Gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica).

 • Szkolenie informacyjne w Kańczudze

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza na SZKOLENIA INFORMACYJNE w Kańczudze. Szkolenie informacyjne w Kańczudze odbędzie się 26 marca 2012 r. o godz. 10 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze. Szkolenia poświęcone będą omówieniu założeń i warunków, które należy spełniać aby została przyznana pomoc w poszczególnych działań osi 4.

 • Szkolenie nt. rejestracji produktów regionalnych

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie zaprasza wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, przedsiębiorców oraz osoby fizyczne  na bezpłatne Szkolenie nt. rejestracji produktów regionalnych z terenu LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”.

 • Szkolenie nt. rejestracji produktów regionalnych

  W dniu 19.09.2012 r. w świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie odbyło się Szkolenie nt. rejestracji produktów regionalnych. Pani Zofia Kasperek z Departamentu Rolnictwa
  i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego wspólnie z Panem Jerzym Wiśniewskim – Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych przeprowadzili wczorajsze spotkanie.

 • Szkolenie pt. Skuteczna realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”

  W dniach 25-26.10.2012 roku w Wiśle odbyło się szkolenie dla członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracowników Biura LGD oraz potencjalnych beneficjentów.

 • Walne Zebranie Członków LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”

  Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” z siedzibą w Pawłosiowie. Na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 27 kwietnia 2012 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 • Wyniki konkursu na Najładniejszy Stół Wielkanocny!

  W niedzielne  popołudnie 11 marca 2012  r. odbył się  konkurs na najładniejszy stół wielkanocny. Konkurs miał na celu kultywowanie tradycji wielkanocnych, oraz wyłonienie najładniejszego stołu wielkanocnego.  Organizatorem konkursu była Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”. Do konkursu przystąpiły stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich z terenu LGD „Z Tradycją w Nowoczesność”.

 • Wyróżnienie w konkursie bożonarodzeniowym

  W dniu 19.12.2012r.  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność", wzięła udział w kolejnej edycji "Konkursu Bożonarodzeniowego" w Rzeszowie, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

 • Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Stowarzyszenie "Z Tradycją w nowoczesność"

  Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 19 listopada 2012 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 • Zielony Piknik z LGD

  W dniu 27 maja 2012 r. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” wzięła udział w Zielonym Pikniku z LGD. Piknik odbywał się na rzeszowskim rynku. Zorganizowany został w formie konkursu. Nasza Lokalna Grupa Działania zgłosiła swój udział w każdej z kategorii.

 • Życzenia Bożonarodzeniowe

  Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych
  Świąt Bożego Narodzenia
  oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
  w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniem
  za dotychczasową współpracę składają
  Zarząd oraz Pracownicy Biura
  LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”

 • Życzenia Wielkanocne !

  Niech ta Dobra Nowina umacnia przesłanie radości i nadziei, że po nocy - nastaje dzień, a po smutku - radość. Świąteczna wiosenna atmosfera niechaj wyzwala w każdym  dobro a radość Wielkanocnego Poranka niech pozwoli pokonywać trudy codziennego życia radosnym Alleluja

 • „Przegląd Piosenki Markiewiczowskiej”

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie zaprasza na „Przegląd Piosenki Markiewiczowskiej”, który odbędzie się w dniu 18.09.2012 r.
  w Domu Formacyjno – Szkoleniowym im. bł. Jana Pawła II w Lipniku k. Kańczugi. Poniżej przedstawiamy program uroczystości.