Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Rok 2014

 • Bezpłatne szkolenie z zakresu tworzenia Biznes planu

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu tworzenia Biznes planu, które odbędzie się w dniu 27 październik 2014 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w biurze LGD na ul. Kościuszki 26 w Jarosławiu.

 • Bezpłatne szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2014 r. (wtorek) o godz. 10:00 w biurze LGD na ul. Kościuszki 26 w Jarosławiu.


 • Bezpłatny cykl warsztatów metodą decoupage

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie zaprasza na bezpłatny cykl warsztatów  metodą decoupage. Pierwsze spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniu 14 listopada 2014 r. (tj. piątek) o godz. 10:00, natomiast drugie spotkanie odbędzie się w dniu 21 listopada 2014 r. (tj. piątek) o godz. 10:00 w biurze LGD na ul. Kościuszki 26 w Jarosławiu.

 • Biuletyn Informacyjny

  Zapraszamy do zapoznania się z treścią Biuletynu Informacyjnego LGD, Biuletyn Informacyjny - grudzień 2014 oraz w zakładce Biuletyn Informacyjny - Biuletyn Informacyjny - grudzień 2014.

 • Dobre praktyki w ramach realizacji Osi IV Leader PROW 2007-2013

  Nasza LGD wydała kolejny numer publikacji pt.: „Dobre praktyki w ramach realizacji Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”. Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie głównych obszarów wsparcia realizowanego w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Znajdą w niej Państwo wiele ciekawych, zrealizowanych projektów w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie działania naszej LGD.

 • Dwa pierwsze miejsca w konkursie na Jarmarku Jarosławskim

  W sobotę, 30 sierpnia br. na jarosławskim Rynku odbył się Jarmark Jarosławski. Organizatorami imprezy byli Marszałek Województwa Podkarpackiego, Burmistrz Miasta Jarosławia oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. W ramach Jarmarku przeprowadzono Wojewódzki Finał Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.

 • Informacja

  Informuje się, że zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2014 Prezesa Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, ustala się dzień 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 listopada 2014 r.

 • Informacja

  Informujemy, że dnia 2 stycznia 2015 r. Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Z Tradycją w Nowoczesność" będzie nieczynne.

 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektor Biura LGD w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu "Z Tradycją w Nowoczesność”.

 • Konkurs Bożonarodzeniowy

  W dniu 13.12.2014 r. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” brała udział w kolejnej edycji Konkursu Bożonarodzeniowego Samorządu Województwa Podkarpackiego. Celem konkursu było wyłonienie i promowanie najlepszych potraw bożonarodzeniowych i obrzędów oraz poznawanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych województwa podkarpackiego.

 • Lista wniosków ocenionych przez Radę LGD – Małe projekty

  W dniu 16.01.2014 roku o godz. 9:00 w biurze LGD w Jarosławiu odbyło się Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, która oceniała złożone wnioski w ramach działania „Małe projekty”.

 • Lista wniosków ocenionych przez Radę LGD – Małe projekty

  W dniu 26.08.2014 roku o godz. 9:00 w biurze LGD w Jarosławiu odbyło się Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, która oceniała złożone wnioski w ramach działania „Małe projekty”.

 • Lista wniosków ocenionych przez Radę LGD – Odnowa i rozwój wsi

  W dniu 17.01.2014 roku o godz. 9:00 w biurze LGD w Jarosławiu odbyło się Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, która oceniała złożone wnioski w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

 • Lista wniosków ocenionych przez Radę LGD – Odnowa i rozwój wsi

  W dniu 26.08.2014 roku o godz. 11:00 w biurze LGD w Jarosławiu odbyło się Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, która oceniała złożone wnioski w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

 • Lista wniosków ocenionych przez Radę LGD – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  W dniu 17.01.2014 roku o godz. 14:00 w biurze LGD w Jarosławiu odbyło się Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, która oceniała złożone wnioski w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 • Lista wniosków ocenionych przez Radę LGD – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  W dniu 09.06.2014 roku o godz. 10:00 w biurze LGD w Jarosławiu odbyło się Posiedzenie Rady LGD, która ponownie oceniła wniosek pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju w związku z wystąpieniem z propozycją wprowadzenia zmian w zestawieniu rzeczowo –finansowym operacji złożonym przez Wnioskodawcę do instytucji wdrażającej, tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie w ramach działania 413_311 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

 • Lista wniosków ocenionych przez Radę LGD – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  W dniu 26.08.2014 roku o godz. 14:00 w biurze LGD w Jarosławiu odbyło się Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, która oceniała złożone wnioski w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

 • Lista wniosków ocenionych przez Radę LGD – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

  W dniu 17.01.2014 roku o godz. 12:00 w biurze LGD w Jarosławiu odbyło się Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, która oceniała złożone wnioski w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 • Lista wniosków ocenionych przez Radę LGD – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

  W dniu 26.08.2014 roku o godz. 13:00 w biurze LGD w Jarosławiu odbyło się Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, która oceniała złożone wnioski w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

 • Lista wniosków rekomendowanych do Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z marzeń”

  Z przyjemnością informujemy, że w dniu 27.08.2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, która dokonała wstępnej kwalifikacji kandydatów do Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z marzeń”. Kryteriami wyboru był algorytm oraz wysokość dochodu na jednego członka rodziny. Wnioski wraz załącznikami przesłane zostały do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

 • Lista wniosków wybranych do finansowania - Małe projekty

  Informujemy, że w terminie przewidzianym procedurą odwoławczą do Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” nie wpłynęło odwołanie od decyzji Rady z dnia 16.01.2014 r. w sprawie oceny operacji w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla działania „Małe projekty”.

 • Lista wniosków wybranych do finansowania - Małe projekty

  Informujemy, że w terminie przewidzianym procedurą odwoławczą do Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” nie wpłynęło odwołanie od decyzji Rady z dnia 26.08.2014 r. w sprawie oceny operacji w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla działania „Małe projekty”.

 • Lista wniosków wybranych do finansowania – Odnowa i rozwój wsi

  Informujemy, że w terminie przewidzianym procedurą odwoławczą do Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” nie wpłynęło odwołanie od decyzji Rady z dnia 17.01.2014 r. w sprawie oceny operacji w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla działania „Odnowa i rozwój wsi”.

 • Lista wniosków wybranych do finansowania – Odnowa i rozwój wsi

  Informujemy, że w terminie przewidzianym procedurą odwoławczą do Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” nie wpłynęło odwołanie od decyzji Rady z dnia 26.08.2014 r. w sprawie oceny operacji w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla działania „Odnowa i rozwój wsi”.

 • Lista wniosków wybranych do finansowania – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  Informujemy, że w terminie przewidzianym procedurą odwoławczą do Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” nie wpłynęło odwołanie od decyzji Rady z dnia 17.01.2014 r. w sprawie oceny operacji w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

 • Lista wniosków wybranych do finansowania – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  Informujemy, że w terminie przewidzianym procedurą odwoławczą do Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” nie wpłynęło odwołanie od decyzji Rady z dnia 09.06.2014 r. w sprawie oceny operacji w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

 • Lista wniosków wybranych do finansowania – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  Informujemy, że w terminie przewidzianym procedurą odwoławczą do Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” nie wpłynęło odwołanie od decyzji Rady z dnia 26.08.2014 r. w sprawie oceny operacji w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

 • Lista wniosków wybranych do finansowania – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

  Informujemy, że w terminie przewidzianym procedurą odwoławczą do Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” nie wpłynęło odwołanie od decyzji Rady z dnia 17.01.2014 r. w sprawie oceny operacji w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

 • Lista wniosków wybranych do finansowania – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

  Informujemy, że w terminie przewidzianym procedurą odwoławczą do Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” nie wpłynęło odwołanie od decyzji Rady z dnia 26.08.2014 r. w sprawie oceny operacji w ramach Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

 • Maraton Filmowy – bezpłatne projekcje filmów

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”, Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „Prowent” Lokalna Grupa Działania oraz Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka serdecznie zapraszają na MARATON FILMOWY, który odbędzie się w dniach 31.05.2014 r. – 01.06.2014 r. w ramach realizowanego projektu współpracy pn. „Kino Aktywizujące Działania Regionalne” pod akronimem „KADR”.

 • Nabór na warsztaty z Scrapbookingu

  Zapraszamy na bezpłatne warsztaty z Scrapbookingu.  Warsztaty odbędą się w dniu 19.03.2014 r. o godz. 10:00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26. Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby dorosłe będące mieszkańcami gmin wchodzących w skład LGD, tj.: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica.

 • Nabór na warsztaty zdobienia metodą Decoupage

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza na bezpłatne warsztaty zdobienia metodą Decoupage. Warsztaty odbędą się w dniu 06.03.2014 r. /czwartek/ o godz. 10:00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26. Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby dorosłe będące mieszkańcami gmin wchodzących w skład LGD, tj.: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica.

 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania – Małe projekty

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Małe projekty. Termin składania wniosków: od 30 lipca 2014 r. do 14 sierpnia 2014 r.

 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania – Odnowa i rozwój wsi

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Odnowa i rozwój wsi. Termin składania wniosków: od 30 lipca 2014 r. do 14 sierpnia 2014 r.

   

 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.   Termin składania wniosków: od 30 lipca 2014 r. do 14 sierpnia 2014 r.

 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwTermin składania wniosków: od 30 lipca 2014 r. do 14 sierpnia 2014 r.

 • OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

  Prezes Zarządu LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektor Biura LGD w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszeniu „Z Tradycją w Nowoczesność”.

 • Posiedzenie Rady LGD dot. działania „Małe Projekty”

  Na podstawie § 14 pkt 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2014 r., o godz. 9:00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26.

 • Posiedzenie Rady LGD dot. działania „Małe Projekty”

  Na podstawie § 14 pkt 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2014 r., o godz. 9:00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26. Celem posiedzenia jest dokonanie wyboru operacji w ramach ogłoszonego konkursu na realizację LSR w zakresie działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – „Małe
  Projekty”.

 • Posiedzenie Rady LGD dot. działania „Małe Projekty”

  Na podstawie § 14 pkt 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 11 września 2014 r., o godz. 9:00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26.
  Celem posiedzenia jest dokonanie wyboru operacji w ramach ogłoszonego konkursu na realizację LSR w zakresie działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – „Małe Projekty”.

 • Posiedzenie Rady LGD dot. działania „Małe projekty”

  Na podstawie § 14 pkt 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2014 r., o godz. 9:00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26.

 • Posiedzenie Rady LGD dot. działania „Odnowa i rozwój wsi”

  Na podstawie § 14 pkt 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2014 r., o godz. 9:00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26.

 • Posiedzenie Rady LGD dot. działania „Odnowa i rozwój wsi”

  Na podstawie § 14 pkt 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2014 r., o godz. 10:00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26.

 • Posiedzenie Rady LGD dot. działania „Odnowa i rozwój wsi”

  Na podstawie § 14 pkt 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2014 r., o godz. 11:00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26. Celem posiedzenia jest dokonanie wyboru operacji w ramach ogłoszonego konkursu na realizację LSR w zakresie działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – „Odnowa i rozwój wsi”.

 • Posiedzenie Rady LGD dot. działania „Odnowa i rozwój wsi”

  Na podstawie § 14 pkt 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 11 września 2014 r., o godz. 10:00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26.
  Celem posiedzenia jest dokonanie wyboru operacji w ramach ogłoszonego konkursu na realizację LSR w zakresie działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – „Odnowa i rozwój wsi”.

 • Posiedzenie Rady LGD dot. działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

  Na podstawie § 14 pkt 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2014 r., o godz. 14:00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26.

 • Posiedzenie Rady LGD dot. działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

  Na podstawie § 14 pkt 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2014 r., o godz. 12:00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26.

 • Posiedzenie Rady LGD dot. działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

  Na podstawie § 14 pkt 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” oraz § 10 pkt 3 Regulaminu Rady LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2014 r., o godz. 10:00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26.

 • Posiedzenie Rady LGD dot. działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

  Na podstawie § 14 pkt 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 r., o godz. 10:00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26.

 • Posiedzenie Rady LGD dot. działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

  Na podstawie § 14 pkt 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2014 r., o godz. 14:00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26. Celem posiedzenia jest dokonanie wyboru operacji w ramach ogłoszonego konkursu na realizację LSR w zakresie działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

 • Posiedzenie Rady LGD dot. działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

  Na podstawie § 14 pkt 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 11 września 2014 r., o godz. 12:00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26.
  Celem posiedzenia jest dokonanie wyboru operacji w ramach ogłoszonego konkursu na realizację LSR w zakresie działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

 • Posiedzenie Rady LGD dot. działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

  Na podstawie § 14 pkt 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2014 r., o godz. 12:00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26.

 • Posiedzenie Rady LGD dot. działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

  Na podstawie § 14 pkt 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 3 lutego 2014 r., o godz. 11:00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26.

 • Posiedzenie Rady LGD dot. działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

  Na podstawie § 14 pkt 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2014 r., o godz. 13:00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26. Celem posiedzenia jest dokonanie wyboru operacji w ramach ogłoszonego konkursu na realizację LSR w zakresie działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

 • Posiedzenie Rady LGD dot. działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

  Na podstawie § 14 pkt 6 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” zwołuję Posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 11 września 2014 r., o godz. 11:00 w biurze LGD w Jarosławiu, ul. Kościuszki 26.
  Celem posiedzenia jest dokonanie wyboru operacji w ramach ogłoszonego konkursu na realizację LSR w zakresie działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

 • Realizacja projektu pn. Targi Produktów Lokalnych LGD „Z Tradycją w Nowoczesność”

  Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Targi Produktów Lokalnych LGD ”Z Tradycją w Nowoczesność”, na który pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/ Tradycyjnego/ Ekologicznego – NGO, JST w ramach projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Operatorem dotacji jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.

 • Relacja filmowa z realizacji projektu współpracy „KADR”

  Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z realizacji projektu współpracy pn. Kino Aktywizujące Działania Regionalne pod akronimem „KADR”. Projekt realizowany jest przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” wspólnie z partnerami.
  W ramach realizacji projektu współpracy na terenie partnerskich gmin LGD, tj. Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica w okresie od czerwca do września br. odbywają się bezpłatne projekcje filmowe.

 • Relacja z Targów Produktów Lokalnych LGD „Z Tradycją w Nowoczesność”

  W niedzielę 11 maja 2014 r. na placu przy Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze odbyły się Targi Produktów Lokalnych LGD „Z Tradycją w Nowoczesność”. Organizatorem imprezy była Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”.

 • Relacja z cyklu warsztatów metodą decoupage

  Tegoroczny cykl warsztatów metodą decoupage podzielony został na dwa spotkania. Pierwsze spotkanie warsztatowe odbyło się w dniu 14.11.2014 r., natomiast drugie w dniu 21.11.2014 r. W każdym ze spotkań udział  wzięło 15 osób mieszkających na terenach gmin partnerskich LGD, tj. Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica. Warsztaty prowadziła Pani Małgorzata Szepelak z firmy „Grafix” z Jarosławia.

 • Relacja z rajdu rowerowego LGD

  W ostatnie niedzielne popołudnie odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez naszą LGD na trasie Pawłosiów – Jankowice – Pawłosiów. Rajd cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Mieszkańcy okolicznych miejscowości obserwując zmagania startujących zagrzewali ich swoim dopingiem.

 • Relacja z warsztatów zdobienia metodą Decoupage

  W czwartek 6 marca 2014 r. w biurze LGD odbyły się warsztaty zdobienia metodą Decoupage, w których wzięło udział 15 osób mieszkających na terenach gmin partnerskich LGD, tj. Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica. Organizatorem warsztatów była LGD Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”. Warsztaty prowadziła Pani Małgorzata Szepelak z firmy „Grafix” z Jarosławia.

 • Relacja z warsztatów zdobienia metodą Decoupage

  W czwartek 6 marca 2014 r. w biurze LGD odbyły się warsztaty zdobienia metodą Decoupage, w których wzięło udział 15 osób mieszkających na terenach gmin partnerskich LGD, tj. Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica. Organizatorem warsztatów była LGD Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”. Warsztaty prowadziła Pani Małgorzata Szepelak z firmy „Grafix” z Jarosławia.

 • Relacja z warsztatów ze Scrapbookingu

  W środę 19 marca 2014 r. w biurze LGD odbyły się warsztaty ze Scrapbookingu, których organizatorem była Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”.
  Uczestnikami warsztatów była grupa 15 osób mieszkających na terenie gmin partnerskich LGD tj.: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik i Roźwienica. Warsztaty prowadziła Pani Karina Torchała – firma „CraftyMoly”.

 • Relacja ze szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

  We wtorek  25 listopada 2014 r. w biurze LGD odbyło się szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Prezes Stowarzyszenia Jolanta Kędzior powitała wszystkich zgromadzonych. Uczestnikami szkolenia była grupa osób mieszkających na terenie gmin partnerskich LGD tj.: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik i Roźwienica.

 • Relacja ze szkolenie z zakresu tworzenia Biznes planu

  W poniedziałek 27 października 2014 r. w biurze LGD odbyło się szkolenie z zakresu tworzenia Biznes planu, którego organizatorem była Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”. Prezes Stowarzyszenia  Jolanta Kędzior powitała wszystkich zgromadzonych. Uczestnikami szkolenia była grupa osób mieszkających na terenie gmin partnerskich LGD tj.: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik

 • Spotkanie ws. projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych z terenu działania LGD, tj. gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik i Roźwienica na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2014 r. o godz. 15:00 w biurze LGD na ul. Kościuszki 26 w Jarosławiu.

 • Stypendia pomostowe zostały przyznane

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że stypendium „Dyplom z marzeń” dzięki rekomendacji naszej organizacji otrzymało 7 stypendystów. Na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi ukazała się lista stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych „Dyplom z marzeń”, którzy otrzymali stypendium.

 • Stypendia pomostowe – Dyplom z marzeń 2014/2015

  Z przyjemnością informujemy, że przystąpiliśmy do XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych.
  Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizatorem jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi. Nasza Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” uczestniczy w Programie od 2007 roku i przyznała już 71 stypendiów.

 • Targi Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich

  W niedzielę, 31 sierpnia 2014 r. na ul. Kościuszki w Rzeszowie odbyły się Targi Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich z terenu Województwa Podkarpackiego.  W ramach Targów odbył się konkurs skierowany do LGD i LGR, tj. „Najciekawsze stoisko promujące obszar działania Lokalnej Grupy Działania oraz Lokalnej Grupy Rybackiej”.

 • Uwaga! Przedłużenie terminu przesyłania zgłoszeń do katalogu firm

  Informujemy, że termin przesyłania zgłoszeń do katalogu firm działających na obszarze LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” został przedłużony do dnia 16.05.2014 r. do godz. 16:00. Pozostałe dostępne informacje nie uległy zmianie.

 • Walne Zebranie Członków LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”

  Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 11 czerwca 2014 r. Walne Zebranie Członków LGD. Zebranie rozpocznie się o godzinie 14:00 w sali przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Roźwienicy (budynek byłej szkoły podstawowej), Roźwienica 89, 37-565 Roźwienica.

   

 • Walne Zebranie Członków LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”

  Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 8 października 2014 r. Walne Zebranie Członków LGD. Zebranie rozpocznie się o godzinie 14:00 w Świetlicy Wiejskiej w Jankowicach, Jankowice 176, 37 – 561 Chłopice.

 • Wizyta studyjna w Stowarzyszeniu Dolina Karpia

  W dniach 10-11 lipca 2014 roku członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, pracownicy biura oraz potencjalni beneficjenci Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” uczestniczyli w wizycie studyjnej, która miała miejsce w Stowarzyszeniu Dolina Karpia Lokalnej Grupie Działania w Zatorze.

 • Wyniki III edycji Konkursu Wielkanocnego LGD

  W niedzielę 6 kwietnia 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Chłopicach odbyła się III edycja Konkursu Wielkanocnego LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”. Celem konkursu było kultywowanie i podtrzymywanie tradycji wielkanocnych poprzez pokazanie możliwości twórczego aranżowania stołu wielkanocnego.

 • Wyniki konkursu wyboru ofert

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że w związku z możliwością składania ofert cenowych na przygotowanie stołu z potrawami regionalnymi oraz prezentację prac rękodzielniczych podczas Targów Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich z terenu Województwa Podkarpackiego w dniu 31.08.2014 r. w Rzeszowie, do Biura LGD wpłynęły 4 oferty.

 • Wyniki konkursu wyboru ofert

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje, że w związku z możliwością składania ofert na przygotowanie stołu wigilijnego podczas Konkursu Bożonarodzeniowego Samorządu Województwa Podkarpackiego w dniu 13.12.2014 r. w Rzeszowie, do Biura LGD wpłynęła 1 oferta.

 • Zakończenie realizacji projektu współpracy "KADR"

  Projekt współpracy pod tytułem: „Kino Aktywizujące Działania Regionalne pod akronimem „KADR”  realizowany był przez naszą LGD wspólnie z 2 partnerami Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika- Nauka – Tradycja „Prowent” oraz Lokalną Grupę Działania Ziemia Łańcucka. Ideą projektu było przygotowanie oferty spędzania czasu wolnego, dla mieszkańców gmin tworzących LGD,  turystów i osób przyjezdnych.

 • Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu wielkanocnego LGD

  Serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie gmin partnerskich LGD, tj. Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik i Roźwienica do udziału w III edycji konkursu wielkanocnego LGD, który odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2014 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Chłopicach (budynek UG Chłopice).

 • Zapraszamy na bezpłatne projekcje filmowe

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” wraz z partnerami Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja „Prowent” Lokalna Grupa Działania oraz Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka serdecznie zaprasza na bezpłatne projekcje filmowe, które będą odbywać się w okresie od czerwca do września 2014 r. w ramach realizowanego projektu współpracy pn. „Kino Aktywizujące Działania Regionalne” pod akronimem „KADR”.

 • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie informacyjne

  Lokalna  Grupa  Działania  Stowarzyszenie „ Z Tradycją w Nowoczesność”  serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu informacyjnym dla społeczności lokalnej, które odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2014 r. o godz. 9:00 w biurze LGD na ul. Kościuszki 26 w Jarosławiu.

 • Zapraszamy na projekcje filmowe do Jankowic

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie zaprasza na bezpłatne projekcje filmowe, które odbędą się w dniach 05-06.09.2014 r. w ramach realizowanego projektu współpracy pn. „Kino Aktywizujące Działania Regionalne” pod akronimem „KADR”.

 • Zapraszamy na projekcje filmowe do Pawłosiowa

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie zaprasza na bezpłatną projekcję filmową, która odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2014 r. w ramach realizowanego projektu współpracy pn. „Kino Aktywizujące Działania Regionalne” pod akronimem „KADR”. Projekcja filmu odbędzie się po rajdzie rowerowym LGD.

 • Zapraszamy na projekcje filmowe do Pruchnika

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie zaprasza na bezpłatne projekcje filmowe, które odbędą się w dniach 12 – 13 lipca 2014 r. w ramach realizowanego projektu współpracy pn. „Kino Aktywizujące Działania Regionalne” pod akronimem „KADR”.

 • Zapraszamy na projekcje filmowe do Roźwienicy

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie zaprasza na bezpłatne projekcje filmowe, które odbędą się w dniach 13 – 14 września 2014 r. w ramach realizowanego projektu współpracy pn. „Kino Aktywizujące Działania Regionalne” pod akronimem „KADR”.

 • Zapraszamy na projekcje filmowe do Węgierki

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie zaprasza na bezpłatne projekcje filmowe, które odbędą się w dniach 2 – 3 sierpnia 2014 r. w ramach realizowanego projektu współpracy pn. „Kino Aktywizujące Działania Regionalne” pod akronimem „KADR”.

 • Zapraszamy na projekcje filmowe do Łopuszki Wielkiej

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie zaprasza na bezpłatne projekcje filmowe, które odbędą się w dniach 19 – 20 lipca 2014 r. w ramach realizowanego projektu współpracy pn. „Kino Aktywizujące Działania Regionalne” pod akronimem „KADR”.

 • Zapraszamy na projekcje filmowe na terenie gminy Chłopice

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie zaprasza na bezpłatne projekcje filmowe, które odbędą się w dniach 15 – 17.08.2014 r. w ramach realizowanego projektu współpracy pn. „Kino Aktywizujące Działania Regionalne” pod akronimem „KADR”.

 • Zapraszamy na projekcje filmowe na terenie gminy Pawłosiów

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie zaprasza na bezpłatne projekcje filmowe, które odbędą się w dniach 25 – 27 lipca 2014 r. w ramach realizowanego projektu współpracy pn. „Kino Aktywizujące Działania Regionalne” pod akronimem „KADR”.

 • Zapraszamy na projekcje filmowe w Pruchniku

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” serdecznie zaprasza na bezpłatne projekcje filmowe, które odbędą się w dniach 30 – 31.08.2014 r. w ramach realizowanego projektu współpracy pn. „Kino Aktywizujące Działania Regionalne” pod akronimem „KADR”.

 • Zapraszamy na rajd rowerowy LGD

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza na rajd rowerowy dla mieszkańców LGD, który odbędzie się w dniu 10 sierpień 2014 r. (niedziela) o godz. 15:00.

 • Zaproszenie do składania ofert

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie stołu z potrawami regionalnymi oraz prezentację prac rękodzielniczych podczas Targów Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich z terenu Województwa Podkarpackiego w dniu 31.08.2014 r. w Rzeszowie.

 • Zaproszenie do składania ofert

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza do składania ofert na przygotowanie stołu wigilijnego podczas Konkursu Bożonarodzeniowego Samorządu Województwa Podkarpackiego w dniu 13.12.2014 r. w Rzeszowie.

 • Zaproszenie do składania zgłoszeń – katalog firm

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie funkcjonowania LGD, tj. Gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik i Roźwienica, do przesyłania zgłoszeń uprawniających LGD do zamieszczenia informacji o prowadzonej działalności w katalogu firm.

 • Zaproszenie na Targi Produktów Lokalnych LGD

  Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Targach Produktów Lokalnych LGD „Z Tradycją w Nowoczesność”, które odbędą się w dniu 11 maja 2014 roku o godz. 15:00 na placu przy Ośrodku Kultury Miasta i Gminy Kańczuga.

 • Zmiana miejsca projekcji filmowych

  Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne nastąpiła zmiana lokalizacji projekcji filmów podczas Maratonu Filmowego.

 • Zmiana miejsca projekcji filmu

  Dzisiaj na Maratonie Filmowym projekcja filmu z powodu nie sprzyjających warunków pogodowych przeniesiona zostaje z boiska sportowego do sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Pawłosiowie.
  Zaczynamy o godz. 21.00.

 • Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy

  Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy
  składamy najserdeczniejsze życzenia,
  niech ten czas spędzony w gronie rodziny i przyjaciół
  przyniesie wiele optymizmu i dobrego nastroju.
  Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe,
  napełni wszystkich spokojem i wiarą
  życzy Zarząd oraz pracownicy Biura LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”

 • Życzenia Świąteczne

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim mieszkańcom Lokalnej Grupy Działania "Z Tradycją w Nowoczesność" najserdeczniejsze życzenia.