Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Spotkania ze społecznością lokalną

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” rozpoczyna prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


W związku z powyższym informujemy, że w miesiącu wrześniu planujemy przeprowadzić cykl spotkań ze społecznością lokalną w każdej z gmin wchodzących w skład LGD, w celu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkania będą mieć charakter otwarty, warsztatowy. Każdy uczestnik będzie mógł zgłosić swój pomysł na projekt do realizacji w ramach LSR na lata 2014-2020. Propozycje projektów, które zawrzemy w tworzonej LSR można będzie w przyszłości realizować. Dlatego pragniemy zachęcić mieszkańców z obszaru działania LGD tj. gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna do aktywnego udziału w tworzeniu ww. dokumentu
i wspólnego wypracowania optymalnej ścieżki rozwoju obszaru objętego LSR w nowym okresie programowania.


Do uczestnictwa w spotkaniach gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców reprezentantów trzech sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego tj.: lokalnych liderów, przedstawicieli JST, organizacji pozarządowych, członkiń KGW, klubów sportowych, przedsiębiorców, rolników oraz osób fizycznych, którym na sercu leży rozwój swoich miejscowości.

PROW 2014- 2020 ukierunkowany jest na rozwój przedsiębiorczości. Wspierane będą projekty inwestycyjne z zakresu tworzenia nowych przedsiębiorstw oraz dotyczące rozwoju już istniejących. Realizowane będą operacje w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości.

Czekamy na Państwa pomysły i propozycje zachęcając serdecznie do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach.

Harmonogram spotkań przedstawiamy w poniższej tabeli.

 

Lp.

Nazwa Gminy

Termin i godzina spotkania

Miejsce spotkania

1.

Gmina Laszki

13.09.2015 r.

godz. 1300

Świetlica Wiejska w Laszkach

2.

Gmina Chłopice

13.09.2015 r.

godz. 1700

Świetlica Wiejska w Chłopicach

3.

Miasto Radymno

14.09.2015 r.

godz. 1200

Sala Narad w Urzędzie Miasta Radymna

4.

Gmina Pruchnik

14.09.2015 r.

godz. 1600

Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki w Pruchniku

5.

Gmina Roźwienica

15.09.2015 r.

godz. 1200

Świetlica Wiejska w Roźwienicy

6.

Gmina Pawłosiów

15.09.2015 r.

godz. 1600

Świetlica Wiejska
w Pawłosiowie

7.

Gmina Radymno

16.09.2015 r.

godz. 1000

Sala Narad w Urzędzie Gminy Radymno

8.

Gmina Kańczuga

16.09.2015 r.

godz. 1400

Ośrodek Kultury Miasta i Gminy
w Kańczudze