Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Walne Zebranie Członków LGD

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, które  odbędzie się w dniu 19.11.2015  roku o godzinie 14 00 w sali przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej nr 1 w Pruchniku.

 

Na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia

„Z Tradycją w Nowoczesność”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

Proponowany  porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad i  powitanie uczestników oraz gości,
 2. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania,
 3. Sprawdzenie obecności i quorum zebrania,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Informacja dotycząca skreślenia z listy członków i przyjęcia nowych członków stowarzyszenia,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”,
 7. Wybór trybu głosowania w sprawie wyboru władz,
 8. Ewentualne ustalenie liczby członków komisji skrutacyjnej,
 9. Ewentualne zgłaszanie kandydatów i wybór komisji skrutacyjnej,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady, Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Stowarzyszenia,
 12. Ustalenie liczby członków Rady Stowarzyszenia,
 13. Zgłoszenie kandydatów do Władz Stowarzyszenia, tj. na:
  - trzech członków Zarządu,
  - Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza oraz członków Rady Stowarzyszenia,
 14. Podjęcie uchwały  w sprawie wyboru  trzech członków Zarządu Stowarzyszenia,
 15. Podjęcie uchwały  w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz członków Rady Stowarzyszenia,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2016,
 17. Wolne wnioski,
 18. Zakończenie zebrania.

Zgodnie z §13 pkt 3 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania LGD,  wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków LGD.
W związku z tym proszę o przybycie, obecność obowiązkowa.


Z projektami uchwał można zapoznać się na 3 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków w biurze LGD.
Zapraszamy do udziału w obradach.

Jolanta Kędzior
Prezes Zarządu