Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Walne Zebranie Członków LGD w formie E- głosowania

Szanowni Państwo!

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „ Z Tradycją w Nowoczesność” działając na podstawie § 13 pkt 5 Statutu, zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków LGD w formie E-głosowania, wyznaczając termin na oddanie ważnego głosu do dnia 25 czerwca 2021 r.

 

Harmonogram E-głosowania

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” na lata 2014-2020 wraz z załącznikami,

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady LGD za rok 2020,

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020,

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytoryczno-finansowego z działalności LGD za rok 2020,

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD za rok 2020,

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, poprzez usunięcie z § 12 pkt 12 Statutu o następującej treści: „uchwalanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) oraz zatwierdzanie jej zmian” i dodanie w § 15 pkt 13 Statutu o następującej treści: „uchwalanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) oraz zatwierdzanie jej zmian”.