Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Wyniki konkursu wyboru ofert na organizację imprez promujących LGD

W dniu 21 maja 2015 r. na posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia  „Z Tradycją
w Nowoczesność” dokonano wyboru Wykonawców odpowiedzialnych za organizację i przeprowadzenie imprez (wydarzeń/działań) promujących LGD „Z Tradycją w Nowoczesność” oraz informujących o realizacji LSR w latach 2009 – 2014 na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” tj. w gminach Chłopice, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica oraz Miasta i Gminy Kańczuga.


Oferty  dotyczyły organizacji imprez w ramach działania "Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności
i aktywizacja" finansowanego w ramach PROW 2007 - 2013.


Postępowanie prowadzono odrębnie dla każdej z gmin. Poniżej zamieszczamy załącznik nr 1 do uchwały nr 119/2015 z dnia 21.05.2015 r. – Lista Wykonawców odpowiedzialnych za organizację i przeprowadzenie imprez promujących Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” oraz informujących o realizacji LSR w latach 2009 – 2014 na terenie  Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” tj.
w  gminach Chłopice, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica oraz Miasta i Gminy Kańczuga.


Równocześnie informujemy, że o terminach podpisania umów wykonawcy ofert zostaną powiadomieni telefonicznie.