Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Zakończono cykl spotkań dla mieszkańców obszaru LGD

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zakończyła cykl spotkań informacyjnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz poprawy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

 

Odbyły się one w dniach od 6 do 8 września br. Uczestniczyły w nich  osoby i podmioty zamieszkujące/funkcjonujące na terenie działania LGD. Wzięli w nich udział potencjalni Beneficjenci z każdej z gmin wchodzących w skład LGD tj.: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz w Mieście Radymnie. Przeprowadziła je Pani Marzena Cieślak – ekspert w zakresie wdrażania podejścia Leader w Polsce.

 

Podsumowaniem było przeprowadzone w Biurze LGD spotkanie konsultacyjno –informacyjne, w dniu 28.09.2021 r., które przeprowadziła Pani Monika Hadrych-Dyrektor Biura LGD.

 

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

Serdecznie dziękujemy uczestnikom szkoleń za aktywny udział.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii ze szkoleń.