Kim jesteśmy?

LGD Stowarzyszenie "Z tradycją w nowoczesność" jest formą prawną Lokalnej Grupy Działania. Została zarejestrowana aktem notarialnym 30 grudnia. Na działalność fundacji zostały przeznaczone pieniądze z gmin partnerskich, oraz od osób fizycznych.   więcej »

Kontakt z nami

Masz jakieś pytania lub sugestie? Skorzystaj z poniższych form kontaktu z nami:

 

tel/fax: +48 16 621-90-65
Napisz do nas e-mail

Newsletter
Wpisz swój adres e-mail w poniższe pole, aby otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach:

A A A

Zapraszamy do lektury - Nowy numer Przeglądu Obszarów Wiejskich UE

Numer ten zawiera artykuły ekspertów z różnych dziedzin i  krajów, przedstawiające wyróżniające się scenariusze na temat przyszłości europejskich obszarów wiejskich, oparte ma wynikach prac Grupy Roboczej ENRD podczas Długoterminowego Tygodnia Wizji Obszarów Wiejskich oraz Wizji Obszarów Wiejskich. Czytelnik publikacji, zapozna się pięcioma głównymi aspektami dotyczącymi wizji wsi, przedstawionymi w sześciu artykułach:

 

  • Artykuł 1: podsumowanie realizacji długoterminowej wizji UE dla obszarów wiejskich, z podkreśleniem partycypacyjnego podejścia procesu – wizji opracowanej we współpracy z mieszkańcami obszarów wiejskich, na rzecz obszarów wiejskich.
  • Artykuł 2: przedstawienie wizji przyszłości wsi w których technologia, infrastruktura i umiejętności, odpowiadają na wyzwania zarówno
    na poziomie lokalnym, jak i globalnym.
  • Artykuł 3: zarysowanie wizji „zielonej” przyszłości obszarów wiejskich, które spełniają cele Europejskiego Zielonego Ładu i wykorzystują pełnię swoich możliwości, aby przejść na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym.
  • Artykuł 4: przegląd głównych elementów dotyczących „odporności” obszarów wiejskich, w oparciu między innymi o wnioski wyciągnięte
    z pandemii Covid-19.
  • Artykuł 5: zarysowanie przyszłości obszarów wiejskich w której rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb pomogą złagodzić istniejące dysproporcje wśród słabszych grup społecznych.
  • Artykuł 6: przedstawienie podstawowych elementów składowych wizji silniejszych, lepiej skomunikowanych, odpornych i zamożnych obszarów wiejskich UE.

 

 

Wszelkie informacje dostępne pod linkiem: http://ksow.pl/aktualnosc/nowy-numer-przegladu-obszarow-wiejskich-ue